Vår investorrelasjonspolicy dekker retningslinjer for selskapets kontakt med aksjonærer og finansmiljøet. Beerenberg følger også Oslo Børs sin IR-anbefaling fra 1. mars 2021.

 

​Økonomisk og operasjonell merittliste

Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for anlegg onshore og offshore, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Utsiktene for Beerenberg er sterke, med en solid sikret ordrereserve og høy anbudsaktivitet. De store kontraktene har typisk en varighet på 10 år.

En fleksibel kostnadsbase gjør at vi kan tilpasse oss de typiske svingningene i olje- og gassindustrien, noe som gir forutsigbarhet når det gjelder inntjening. Fremover forventes aktiviteten å øke på grunn av behovet for vedlikehold ved store anlegg og installasjoner i Nordsjøen/offshore.

 

Om markedet

Vi har et sterkt marked foran oss, med en kontinuerlig høy etterspørsel etter våre vedlikeholds- og modifikasjonstjenester ved anlegg offshore og onshore. Olje og gass vil fortsatt være en betydelig del av energimiksen i mange år fremover. I denne bransjen er det vårt ansvar å gjøre det vi kan for å bidra til en grønn omstilling.

Vårt bidrag er bærekraftige og energieffektive vedlikeholdsløsninger som reduserer karbonavtrykket på en spesifikk og målbar måte. Vi jobber for kontinuerlig å forbedre ytelsen og betjene kundene våre bedre gjennom å investere i mennesker, bærekraftig utvikling og innovative teknologier. 

 

Strategiske utviklingsområder

Investering i innovative teknologier er en viktig del av vår reise mot en mer bærekraftig og effektiv drift. Fokus er på å finne løsninger som kan forbedre vår ytelse både på land og til havs. Vi samarbeider med leverandører og partnere for å utvikle og ta i bruk nye og relevante teknologier

Nye og innovative teknologier:

  • Robotløsninger
  • Energieffektive løsninger