Kurs hos Beerenberg

Med et av bransjens beste kurslokaler, erfarne kursledere og godt fagmiljø, ligger forholdene godt til rette for et utbytterikt kurs. Med beliggenhet rett ved Bergen lufthavn Flesland kan du raskt og effektivt kombinere kurs med eventuell ut- og innreise offshore.

Vi tilbyr

  • Kurs i tilkomstteknikk iht. NS 9600:2020
  • Kurs i fallsikring (på forespørsel)
  • Ulike redningskurs vedrørende arbeid i høyden (på forespørsel)
  • NS 9600:2020 Tilkomstteknikk (TT)

Beerenberg var den første opplæringsvirksomheten som ble sertifisert i 2011 iht. NS 9600:2010 Arbeid i tau. Denne standarden er nå revidert og vi er nå en sertifisert opplæringsvirksomhet iht. NS 9600:2020 Tilkomstteknikk Del 4: Krav til opplæringsvirksomheter.

For deg som kursdeltager vil den reviderte standarden medføre endringer i blant annet varighet på kursene. Alle nivåene vil nå ha samme varighet, 7 dager inkl. 1 dag eksaminering. Re-sertifiseringer alle nivåer, er utvidet fra 3 til 4 dager inkl. eksaminering. Nivå 2 modell to har den samme varigheten som tidligere, 10 dager inkl. eksaminering.

Klasse A og B  som var i de to ulike klassene i tidligere standarden, er fjernet fra NS 9600:2020.

Alle søkere må ha gyldig helseattest som ikke er eldre enn tre år. I tillegg er det forskjellige krav til kursene blant annet alder og erfaring. Se på de enkelte kurs for mer detaljer. Dersom sertifikat er gått ut på dato, kan kandidaten gjennomføre nytt kurs på samme eller neste nivå dersom øvrige krav er oppfylt, innen 24 måneder fra utløpsdato. Påkrevde erfaringstimer for opptak til nytt nivå skal være opparbeidet i løpet av de siste 5 årene. Kurset er fysisk krevende.

Du må bruke søknadsskjemaet vårt når du søker. Beerenberg bekrefter eller avslår søknaden til kandidaten (ev. annen kontaktperson) og sender samtidig detaljert kursinformasjon. Ved avslag gir vi skriftlig begrunnelse. Innehaver av sertifikat har selv det fulle ansvaret for å påse at resertifisering skjer innen utløpsdato.

Vi anbefaler kandidater å planlegge re-sertifisering allerede seks måneder før utløpsdato og å planlegge slik at det er mulig å ta to re-sertifiseringer før utløpsdato.

Dersom du ønsker å delta på kurs, men ikke behersker norsk, kan det bli gitt opplæring på engelsk. Dette må avtales på forhånd med Beerenberg.

Kandidaten må ta med helseattest og gyldig ID-kort (pass eller førerkort) på kursets første dag. Har man ikke med både helseattest og gyldig ID, får ikke kandidaten ta kurset! 

Kurset må ha minst to deltakere, ellers vil det bli avlyst/utsatt. Ønsker du å melde deg av, må du gjøre det snarest til ttkurs@beerenberg.com så vi kan melde videre til Soft Sertifisering.

- Ved avbestilling 15 dager før kursstart refunderes 100 % av kursprisen. - Ved avbestilling 14–8 dager før oppstart faktureres 50 % av kursprisen. Sertifiseringsavgiften faktureres ikke. - Ved avbestilling 7–0 dager før oppstart faktureres 100 % av kursprisen. Sertifiseringsavgiften faktureres ikke.

Selv om kandidaten stryker på kurset, vil det bli sendt faktura. Privatister må betale kurset på forhånd med den betalingsinformasjonen som kommer i skriftlig søknadsbekreftelse per e-post. Betalingen må dokumenteres til kursleverandør før kursstart.

Ved manglende betalingsdokumentasjon gjelder vanlige faktureringsregler ved avbestilling.

Som deltaker er du forsikret gjennom Beerenberg Services AS.Som deltaker er du forsikret gjennom Beerenberg Services AS.

Kokstaddalen 33
5851 Bergen

Telefon +47 55 52 66 00