Historie

Beerenberg-konsernet har i mer enn 47 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Vår kompetanse dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse - alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet.

Selskapet ble etablert i 1977 av gründerne Arne Dalseide og Svein Fløysand. Dette i en tid hvor de tradisjonelle skipsverftene lå som perler på en snor langs veskysten av Norge. Beerenbergs industrieventyr startet med oppdragsmengder hovesakelig innen overflatebehandling på flere av disse verftene.

I takt med at mange av de tradisjonelle skipsverftene utviklet verdens fremste utbyggingskompetanse for oljenæringen, det være seg innen design og bygging av oljeplattformer eller offshore fartøyer, vokste også Beerenberg gjennom åttitallet seg inn i den landbaserte delen av oljeindustrien.

Gina Krog plattform

I tiåret mellom det store oljeprisdroppet i 1999 og finanskrisen vinklet Beerenbergs aktiviteter seg for alvor mot det fremvoksende vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet innen norsk olje og gass. Beerenberg har i stor grad differensiert sine oppdrag de siste årene. Vedlikehold og modifikasjonsaktiviteter står fremdelses for størsteparten av aktivitetene, samtidig som vi stadig tar flere oppdrag innenfor nybygg, bro, industri og tunell. 

Selskapet leverer hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder:

  • Isolasjon
  • Stillas
  • Overflate

I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.