Som Beerenberger vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse. Er du en som ønsker å gjøre en forskjell, og få mulighet til å prege utviklingen av et selskap? En som ønsker å søke nye løsninger, og ha karrieremuligheter innenfor samme selskap? Da er Beerenberg stedet for deg. 
 
Beerenberg har et bredt spekter av funksjoner – både operative og administrative. Hos oss blir du en del av et internasjonalt selskap som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og – løsninger til industrielle virksomheter. Vi er opptatt av å tilby våre ansatte forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, samtidig som vi ønsker ansatte som er med på å videreutvikle selskapet.  
 
Vi har mulighetene; bli en Beerenberger du også!

 

Ledige stillinger

Vi søker en allsidig BI Utvikler som kan bistå Beerenberg med å ta datadrevne beslutninger, videreutvikle og forbedre dagens rapporteringsløsninger og datastruktur. Vi søker en faglig engasjert person som tør å utfordre eksisterende løsninger og som ønsker å være med på å videreutvikle selskapets infrastruktur og rapporteringskultur. Beerenberg ønsker å være oppdatert på den teknologiske utviklingen, og kreativitet og innovativt tankesett verdsettes.

 

Som BI Utvikler i Beerenberg vil du få unik innsikt på tvers av bedriftens avdelinger, og jobbe i skjæringspunktet mellom IT og forretning. Du vil bistå til datadrevne beslutninger ved å fremstille og visualisere KPI’er, mål og resultater. For å lykkes i denne stillingen må du være nysgjerrig og ønske å snu alle steiner for å se hele bildet. Du evner å ta initiativ til endring der du ser behov, og bruker din faglige kompetanse for det den er verdt.

 

Du vil være en del av et IT team på 6 personer med ulike arbeidsoppgaver innen drift og utvikling. Du jobber godt sammen med andre, men må evne å arbeide selvstendig med egne ansvarsområder.

 

Ansvarsområder:

 • Videreutvikle dagens datavarehus med å introdusere dataplattform (f.eks Databricks, MS Fabrics)
 • Fremstille bedriftskritisk informasjon basert på data fra ulike datakilder
 • Utvikling og vedlikehold av rapporter, til internt og eksternt bruk
 • Strukturering av data i Azure datavarehus (integrasjoner, modellering og infrastruktur)
 • Støtte konsernet med informasjon basert på forretningsanalyse og data tilgjengelig

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utanning innen IT, statistikk, matematikk, teknologi eller tilsvarende
 • Beslutningsdyktig og initiativrik
 • Analytisk og evne til å forstå komplekse datastrukturer
   

 Erfaring med:

 • Buisness intelligence verktøy som Power BI
 • Programmeringsspråk som Python og SQL
 • Datamodellering, databaser og ETL-prosesser
 • Databricks/MS Fabrics

 

Alle søknader sendes inn via vår søknadsportal. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter. Søknadsfrist: 28.06.2024. Søknader behandles fortløpende.


Har du spørsmål vedrørende stillingen kan du kontakte Jørgen Zachariassen Hosøy VP IT på e-post: jorhos@beerenberg.com

 

Remotion er i en spennende fase med rask vekst både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nå etter en daglig leder som kan fortsette å videreutvikle og bygge selskapet både strategisk og operativt, sikre videre vekst og en sunn og lønnsom drift.

Vi  har et hektisk og trivelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige problemløsere som jobber hardt for å finne fremtidsrettede teknologiske løsninger. Hos oss er det et uformelt arbeidsmiljø, godt humør, og et stort engasjement.
 

Sentrale ansvarsområder i stillingen vil være:

 • Strategisk utvikling og vekst, nasjonalt og internasjonalt
 • Overordnet og operativt ansvar for selskapets drift og leveranser
 • Lede et tverrfaglig team og sikre fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Relasjonsbygging, salg og gjennomføring av markedsaktiviteter opp mot sentrale kunder
   

Om deg

Vi ser etter en leder som har et utpreget kommersielt mindset koplet med en genuin interesse for teknologisk innovasjon, og en klar ambisjon om å bidra til effektive og bærekraftige løsninger for fremtiden. Du må ikke bare få «ting gjort», men også evne å se det store bildet og jobbe strategisk for å ta selskapet videre «på reisen».
 

Du har solid ledererfaring og et godt nettverk, gjerne fra maritim sektor eller olje og gass sektoren, og relevant høyere utdanning,  helst innen økonomi, men også andre kompetanser vil bli vurdert. Remotion vokser utenfor Norge, og internasjonal erfaring vil være en stor fordel. Du må være engasjert og utadrettet, og trives med å omgås kunder og andre samarbeidspartnere. Stillingen krever en del internasjonal reisevirksomhet, og du må beherske engelsk muntlig og skriftlig flytende.
 

Som person er du strategisk og analytisk og i stand til å håndtere endringer i en hektisk arbeidshverdag. Har du godt humør og i tillegg forstår hvilke drivere som motiverer og utvikler våre problemløsere, slik at «visjoner blir til virkelighet» i form av smarte teknologiske løsninger, er du trolig den vi leter etter.
 

Stillingen rapporterer til styreleder for selskapet.

 

Vi tilbyr

En nøkkelrolle i et spennende selskap i vekst, både nasjonalt og internasjonalt med et positivt og kompetent arbeidsmiljø. Du vil arbeide tett med dyktige og ambisiøse kollegaer både i Remotion og i vårt morselskap Beerenberg, og ha stor mulighet for å påvirke selskapets veivalg og fremtid.
 

Kontakt
Ta gjerne kontakt med styreleder Toni Suomäki, mobil 452 64 309 om du ønsker å høre mer om selskapet og stillingen.

Alle søknader sendes inn via vår søknadsportal. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter.  Søknadsfrist: 04.07.2024. Søknader behandles fortløpende.

Beerenberg utvider sin aktivitet globalt og søker nå Fagansvarlig IRATA!

Beerenberg er en av Norges ledende leverandører av tilkomstteknikk-tjenester, og nå utvider vi vår globale aktivitet. Vi ser derfor etter en dyktig og erfaren Fagansvarlig IRATA/Technical Authority som kan bidra til vår suksess på det internasjonale markedet. 

 

Vi er en dynamisk bedrift med over 60 NS9600-sertifiserte sikringsledere og mer enn 200 tilkomstteknikere på alle nivåer. Med en stadig økende vekst internasjonalt vil din oppgave være å utvikle og istandsette vår avdeling til også å kunne levere IRATA personell internasjonalt til prosjekter rundt om i verden. 

Som Fagansvarlig vil du ha en nøkkelrolle i å sikre og utvikle våre IRATA-tjenester. Du vil være ansvarlig for å kvalitetssikre våre prosedyrer, sørge for at vår tilkomstteknikk er i tråd med IRATA Code of Practice, og utvikle våre tjenester for å møte kravene fra det internasjonale markedet. 

 

Arbeidsstedet vil være på vårt hovedkontor på Kokstad, men internasjonal reisevirksomhet må påregnes. 

 

Kvalifikasjoner for stillingen: For å lykkes i denne rollen kreves det at du er kvalifisert IRATA Level 3 tekniker. 

 

Dine hovedoppgaver vil inkludere: 

 • Kvalitetssikring og videreutvikling av IRATA tilkomstteknikk i selskapet
 • Utvikling, oppdatering og eierskap av IRATA-prosedyrer
 • Sikre at utførelsen av IRATA-arbeid følger IRATA Code of Practice
 • Utvikling av IRATA-tjenester for det internasjonale markedet

 

Det er også en fordel om du har: 

 • Erfaring som IRATA kursinstruktør
 • God kjennskap til IRATA Code of Practice, samt. lover, standarder og forskrifter for arbeid i høyden
 • Gode lederegenskaper og evne til å inspirere og motivere teamet
 • Sterk sikkerhetsbevissthet og fokus på kvalitet
 • God kjennskap til bruk av IT-verktøy og evne til å jobbe strukturert med disse

 

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel med hensyn til reiser internasjonalt
 • Har gode kommunikasjonsevner og formidlingsevner på både norsk og engelsk
 • Trives med å reise og oppleve verden
 • Nøyaktig, ryddig og systematisk
 • Forretningsorientert

 

Hos Beerenberg vil du få muligheten til å være en del av et dynamisk og innovativt miljø med store utviklingsmuligheter. Vi tilbyr et solid støtteapparat som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i rollen. Du vil få anledning til å jobbe med spennende prosjekter, og bidra til å forme fremtiden for tilkomstteknikk på et globalt nivå. 

 

Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal. Legg ved CV, søknad og relevante dokumenter. Spørsmål om stillingen kan rettes til Asbjørn Sletten Nesse, Avdelingsleder Tilkomstteknikk på e-post: asbjorn.sletten.nesse@beerenberg.com , eller på tlf. 93093644. 

 

Bli med på vår reise og bidra til å sette standarden for tilkomstteknikk globalt! Vi se frem til å motta din søknad. 

Vår dyktige HR-direktør de siste 10 årene, går nå videre til en annen ledende stilling i selskapet, og vi søker etter hans etterfølger.

At de ansatte er vår viktigste ressurs, får virkelig mening i et selskap som Beerenberg med rundt 2200 ansatte og innleide involverte i å levere kvalitet i tjenestene til kundene våre. I dette bildet er HR-funksjonen helt avgjørende for at selskapet skal lykkes. Derfor er også funksjonen tett integrert og involvert i forretningen.

HR-funksjonen i Beerenberg er en full-skala avdeling som omfatter funksjonene bemanning og operasjonell HR, tariff, lønn og system og kompetanseutvikling - alle områder med dyktige og selvstendige ledere. I alt er vi om lag 40 årsverk i enheten der halvparten er knyttet til bemanningsfunksjonen og det operative personellet.
 

Sentrale ansvarsområder i lederstillingen vil være:

 • Strategisk HR - lede arbeidet med å videreutvikle og gjennomføre selskapets kompetansestrategi «Invest in People» 

 • Optimal bemanning - Bemanne selskapet herunder drive bemanningsplanlegging, rekruttere og beholde dyktige, og erfarne folk 

 • Medarbeiderutvikling – Forsterke medarbeideropplevelsen og engasjementet og tilby utviklingsmuligheter herunder målrettet etterfølgerplanlegging  

 • Rammevilkår og partssamarbeid – Sikre overholdelse av lov- og regelverk, tarifforhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte og Norsk Industri 

 • Betingelser for ansatte – Vedlikeholde og videreutvikle Beerenberg sitt system for ansattvilkår som lønn, pensjon, forsikring og andre ordninger. 

 • Systemstøtte - Utvikle, forvalte, automatisere selskapets HR-systemer og prosesser herunder bruke HR Analytics for å skape innsikt og støtte i beslutningsprosesser 

 • Employer branding – Bidra til å utvikle Beerenberg kulturen og gjøre selskapet kjent som et levende og attraktivt selskap å jobbe for. 


Om deg 
Vi ser etter en engasjert og forretningsorientert leder som ikke bare får «ting gjort», men også evner å se det store bildet og jobbe strategisk. En ambisiøs leder og en pådriver for organisasjonens vekst og utvikling.

Du har fortrinnsvis solid erfaring fra strategisk og operativ HR, lønn og tariff, men vi vil også vurdere andre kompetanser innen ledelse av mennesker. Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning samt interesse og forståelse for teknologi.

Du må være strukturert og i stand til å håndtere endringer i en hektisk arbeidshverdag. Er du grunnleggende opptatt av folk og gode relasjoner, har godt humør og en positiv innstilling, er du trolig den vi leter etter. 

HR-avdelingen er del av enheten Business Support som i tillegg inneholder avdelingene Supply Chain Management og IT-drift. Stillingen rapporterer til konserndirektør for Business Support og inngår i denne ledergruppen.

Vi tilbyr
En spennende og svært sentral stilling med mulighet for å påvirke våre veivalg og utvikling av Beerenberg som selskap og organisasjon. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer, og få ansvaret for en gjennomføringssterk HR avdeling med stor kontaktflate og påvirkning på selskapet.

Kontakt
Ta gjerne kontakt med konserndirektør Gro Hatleskog, mobil 905 44 669 for å høre mer om selskapet og stillingen.

Alle søknader sendes inn via vår søknadsportal. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter.

Søknadsfrist: 24.06.2024. Søknader behandles fortløpende.
 

Grunnet stor økning i aktivitetsnivå har vi behov for flere dyktige kollegaer og søker i den forbindelse ingeniører til vårt team i Stavanger. Beerenberg leverer et bredt tjenestespekter innen isolasjon, stillas, overflate, tilkomstteknikk, teknisk rengjøring, wrapping, robotisering, habitat, arkitekt samt elektro- og mekaniske tjenester. I Beerenberg vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse. Vi er en inkluderende arbeidsgiver som setter pris på innspill fra dyktige fagfolk og ønsker ansatte som er med på å videreutvikle selskapet. Samtidig er vi opptatt av å tilby våre ansatte forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen. Dersom du ønsker å gjøre en forskjell, ha mulighet for karriereutvikling og være med på å prege utvikling av et selskap, da tenker vi at du kommer til å trives hos oss.

 

Om jobben

Som ingeniør vil du tilrettelegge for en lønnsom, sikker, effektiv og forutsigbar gjennomføring via planlegging og utarbeidelse av jobbpakker. Ingeniørene skal via daglig driftstøtte til innretningene vurdere metodevalg og teknisk løsning, beste praksis og i hensynta HMSK kravene. Ingeniørene priser, og bestiller nødvendig utstyr og materiell samt holder oversikt på bestillinger og følger opp fremdrift. For den rette kandidaten vil det være mulighet for en ledende rolle innen engineering.

 

Sentrale oppgaver i stillingen vil blant annet være:

Tilrettelegge for, samt proaktivt følge opp mot:

 • Lønnsom, sikker, effektiv og forutsigbar gjennomføring av arbeidet – generere verdiskapning
 • Kvalitetssikre gjennomføring av pågående arbeid
 • Kommunikasjon med kunde – kundetilfredshet i relevante grensesnitt

 

Om deg

Som en samarbeidsorientert og strukturert lagspiller, med gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, bidrar du til et inspirerende og fremdriftsrettet arbeidsmiljø. I denne rollen vil du ha muligheten til å ta initiativ og skape gode kunderelasjoner, samtidig som du trives med en hektisk arbeidshverdag.

 

I tillegg mener vi at følgende kvalifikasjoner må ligge i bunn for å lykkes i stillingen:

 • Relevant utdanning, minimum teknisk fagskole
 • Minimum 2 års relevant erfaring

 

Er du klar for å gripe muligheten?

Vår lidenskap er å overgå forventningene til våre kunder og kolleger, og vi søker etter deg som er sulten på personlig og faglig vekst, og som brenner for å utvikle deg. I Beerenberg vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse. Bransjen er i utvikling, hvor bærekraft, ny teknologi og robotisering tar mer og mer plass i vår hverdag. Vi har ambisiøse mål og vekstambisjoner fremover. Hos oss vil du få bli del av et kompetansesterkt team som er opptatt av personlig og faglig utvikling, og det er i tillegg store muligheter for en lederrolle for riktig kandidat. Vi er opptatt av samarbeid, å spille hverandre gode og ha det kjekt på jobb!

 

Er dette en stilling som kan være av interesse ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med Ole Christian Thømt, Executive Vice President Offshore på telefon 41663912 eller e-post oletho@beerenberg.com.

 

Søknadsfrist er 30.06.2024. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Er du en erfaren isolatør, stillasmontør eller overflatebehandler?

Bli en del av vårt vinnerteam

Med stor økning i aktivitetsnivå offshore de kommende årene har vi behov for mange nye dyktige medarbeidere. Vi ser spesielt etter fagbrev innen ISO-fagene eller relevant arbeidserfaring fra prosjekt offshore. Vi tilbyr gode betingelser, forutsigbart arbeid i mange år og spennende karrieremuligheter.

Vi har deg og HMSK i fokus
Du vil arbeide i rotasjonsordning, med to uker på prosjekt og deretter avspasering i 3 eller 4 uker, avhengig av prosjektets art. Beerenberg tar seg av reise, overnatting og måltider når du er på jobb, slik at du kan fokusere helt og holdent på dine arbeidsoppgaver.

Hos oss er HMS og kvalitet av aller høyeste prioritet, og det er viktig at våre medarbeidere aktivt bidrar til å ivareta HMSK-kravene, samtidig som vi kontinuerlig streber etter forbedring. Gjennom å utvikle nyskapende teknologier og ha fokus på faglig utvikling for våre ansatte, jobber vi i tillegg aktivt for å redusere vår miljøpåvirkning.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen isolering, stillas eller overflatebehandling
 • Erfaring fra offshore prosjekter
 • Norsk fagbrev innen en eller flere av ISO-disiplinene er en fordel
 • Ønskelig med gyldig grunnleggende sikkerhetskurs og helseattest for offshore, samt fallsikringskurs


For arbeid offshore er det krav til skandinavisk språk. Dersom du mangler nødvendige kurs for stillingen vil vi dekke dette for deg.

Et hav av karrieremuligheter
Vi er ikke bare et selskap, vi er et fellesskap i vekst, drevet av solide samarbeidspartnere. Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Hos oss vil du være en del av et lag som samarbeider mot felles mål.  Vi har fokus på  din personlige og faglige utvikling, og vil støtte deg slik at du kan nå ditt fulle potensial hos oss. Er du klar for å gripe muligheten?

Send inn din CV, eventuelle kursbeviser og fagbrev gjennom vår søknadsportal gjennom vår søknadsportal. For spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med rekruttering@beerenberg.com. Søknadsfrist er snarest. Oppstart etter nærmere avtale.

Bli en del av vårt vinnerteam – søk i dag!

I forbindelse med økende aktivitet i Beerenberg søker vi nå etter Planleggere som kan bistå med tilrettelegging, planlegging og fremdriftsrapportering for våre prosjekter. Stillingen er lokalisert ved vårt kontor i Stavanger.

Beerenberg leverer et bredt tjenestespekter innen isolasjon, stillas, overflate, tilkomstteknikk, teknisk rengjøring, wrapping, robotisering, habitat, arkitekt samt elektro- og mekaniske tjenester. Som planlegger i Beerenberg vil du drive operativ planlegging gjennom tett integrasjon med produksjon og ledelse på de ulike installasjonene offshore. Du vil også arbeide med strategisk planlegging på hoved-, operasjons- og arbeidsordreplan for drift & vedlikehold. Verktøyene vil hovedsakelig være Safran og SAP.

Om stillingen | Planlegging, tilrettelegging og samhandling
Som Planlegger vil ditt ansvarsområde være å tilrettelegge for lønnsom, sikker og effektiv gjennomføring av arbeidet i prosjekt. Du vil ha ansvar for å etablere og vedlikeholde planer, samt kvalitetssikre gjennomføring. I din arbeidshverdag vil du ha tett dialog og samhandling med arbeidsledelsen i prosjekt og våre kunder. Det kreves derfor at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. For den rette kandidaten vil det være mulighet for en ledende stilling.


Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Planlegging av program
 • Ukentlig og månedlig rapportering i Safran/SAP på fremdrift
 • Koordinere planer mot landmiljøene
 • Tilrettelegge for sikker og effektiv gjennomføring av arbeid
 • Bidra til optimal fordeling av ressurser
 • Oversikt og oppfølging på leveranser
 • Ansvarlig for å oppdatere planer
 • Analysere og rapportere trender, planresultater og forbedringsmuligheter
   

Om deg | Strukturert, ansvarlig og relasjonsbygger
Vi søker deg som trives med å jobbe i team og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du er strukturert, planmessig og har øye for detaljer, samtidig som du har overblikk. I stillingen kreves det tett kontakt med prosjekter og kunder. Vi ser derfor for oss at du trives i en kontaktsøkende og selvgående rolle, samtidig som at du har et kommersielt tankesett.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, minimum bachelorgrad
 • Relevant arbeidserfaring, minimum 2 år
 • Erfaring med relevante IT-systemer slik som SAP og Safran
 • God muntlig og skriftlig språkkunnskap – norsk og engelsk


Er du vår nye kollega?
I Beerenberg vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse. Bransjen er i utvikling, hvor bærekraft, ny teknologi og robotisering tar mer og mer plass i vår hverdag. Vi har ambisiøse mål og vekstambisjoner fremover. Hos oss vil du få bli del av et kompetansesterkt team som er opptatt av personlig og faglig utvikling, -og det er i tillegg store muligheter for en lederrolle for riktig kandidat. Vi er opptatt av samarbeid, å spille hverandre gode og ha det kjekt på jobb!

Dersom du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, ser vi frem til å motta din søknad.

Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter. Spørsmål om stillingen kan rettes til Ole Christian Thømt, Executive Vice President Offshore på telefon 41663912 eller e-post oletho@beerenberg.com. 

Søknadsfrist er 30.06.2024. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Ønsker du å bidra til å forme fremtidens arbeidskraft hos Beerenberg?

 

Beerenberg har vunnet flere store og langsiktige kontrakter, og vi ønsker nå å styrke vårt opplæringsteam. Vi søker en engasjert og erfaren medarbeider som ønsker å jobbe operasjonelt med Beerenberg sin kompetanseutvikling. Arbeidet er svært viktig for selskapet, og Beerenberg sin strategi «Invest in People». Du blir en del av et faglig sterkt og trivelig team i Global Services. 1300 av Beerenberg sine ansatte arbeider offshore eller onshore i prosjekt, i Norge eller internasjonalt. Opplæringsavdelingen skal sikre at alle våre ansatte er korrekt sertifisert og i stand til å utføre sine oppgaver i prosjekt.

 

Opplæringsavdelingen i Beerenberg er ansvarlig for å motivere og bistå våre operative medarbeider med å gjennomføre ulike kompetanseutviklingstiltak, herunder å ta fagbrev. Dette gjøres gjennom ulike konsepter som for eksempel lærlingeløp inkludert voksenlærlinger, praksiskandidatløp eller gjennom andre kurs og sertifiseringer i henhold til budsjett og kvalitetskrav.

 

Kompetanseutvikling er en viktig del av selskapets strategi, og du kan i denne rollen påvirke om selskapet når sine mål innen dette området. Den rette kandidaten trives med å motivere og engasjere andre til kompetanseutvikling, og ønsker særlig å påvirke og ta eierskap til  selskapets pågående satsning på fagbrevsutvikling.
 

Sentrale oppgaver i stillingen vil være:

Bygge og videreutvikle bedriftens operative konsept for kompetanseutvikling med særlig fokus på fagbrev. Ha god dialog og samarbeid med kursholdere, fylkeskommuner og prøvenemder for å sikre kvalitet og effektivitet i prosess. Koordinere norsk kurs for utenlandske arbeidere i samarbeid med AOF.  Bistå med kursproduksjon, samt sikre god planlegging og gjennomføring av kurs. Videre ha god dialog og samarbeide internt med Bemanningskoordinator og Competence & Development Manager.

 

Dette ser vi etter i deg:

 • Arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk
 • Benytter pedagogiske verktøy for å motivere og veilede ansatte i kompetanseutviklingsprosessen, både individuelt og i grupper
 • Nysgjerrig og allsidig i møte med varierende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Kontinuerlig forbedringsfokus med blikk på system og prosessforbedring
   

Kompetansekrav er høyere utdanning, minimum Bachelorgrad, innen relevante fagområder gjerne pedagogikk eller HR. 

 

Beerenberg tilbyr gode muligheter for utvikling og selskapet har et moderne hovedkontor på Kokstad med kantine, treningsrom, gratis parkering og elbillading. Det er gangavstand til buss og bybane, og kort vei til Flesland flyplass. Det er mange sosiale aktiviteter som knytter de forskjellige avdelingene sammen på en hyggelig måte.

 

Hvis du ønsker å bidra til å forme fremtidens arbeidskraft hos Beerenberg, håper vi å høre fra deg!
 

Alle søknader sendes inn via vår søknadsportal. Legg ved søknad, CV og andre relevante dokumenter.  Søknadsfrist: 18.06.2024. Søknader behandles fortløpende.


Har du spørsmål vedrørende stillingen kan du kontakte Eirik Dingsør, Teamleder opplæring på e-post: eirdin@beerenberg.com, telefon 92 66 53 89 eller Merete Kirkeli Strand, Global Services Manager på e-post merstr@beerenberg.com, telefon 98 81 32 98.