Kan løse krevende vedlikehold

Korrosjonsutfordringer på anlegg kan i enkelte tilfeller være svært krevende å få vedlikeholdt. Nå kan både forebyggende overflatebehandling og vedlikeholdsarbeid i større grad skje ved hjelp av nye og effektive robotiserte løsninger med forbehandling og påføring av Stopaq.

Den nye  klatre-roboten for automatisk påføring av korrosjonsbeskyttelsen effektiviserer vedlikeholdsarbeidet, og reduserer utfordrende og belastende arbeidsoppgaver.

Vi fortsetter å videreutvikle våre vedlikeholdstjenester i samsvar med kundenes forventninger og i tråd med vår strategi, sier konsernsjef i Beerenberg, Arild Apelthun.

Nøkkel til bærekraftig utvikling 

Beerenbergs ekspertise fra olje og gass industrien er en viktig nøkkel til en bærekraftig utvikling. Med oppkjøpet av teknologiselskapet Remotion, er selskapets konkurransekraft ytterligere styrket på dette området.

-  Bruken av robotikk og moderne teknologier innen industriell isolasjon og overflatevedlikehold er bare noen få eksempler på hvordan vi jobber for å redusere karbonavtrykket vårt, legger han til.

Effektiv robothjelp på stigerør

Eksempel på krevende vedlikeholdsarbeid som nå kan løses effektivt robothjelp er stigerørene på Troll B som krever tilkomst på undersiden av plattformen og hele veien ned til havoverflaten. Dette er et område der det normalt ville vært behov for oppføring av store stillas for å kunne gi tilfredsstillende tilkomst til utførende ved overflatebehandling av et større areal. Stillaset eller deler av stillas må dekkes svært godt inn for å unngå utslipp av blåsesand og mikroplastholdig avfall. Tildekking av stillas i områder med utsatt eksponering for ytre påvirkninger fra eksempelvis vind og bølger, må ofte fjernes og monteres på nytt ved endring i værforhold.

Vedlikehold i områder med krevende tilkomst og økt eksponering for værforhold blir derfor ofte utsatt da kostnaden med konvensjonell utførelse blir for stor.

Først ute med Stopaq løsning

Beerenberg er dermed først ut med løsning for å påføre korrosjonsbeskyttelsen Stopaq med robotiserte løsninger, og prosessen er i henhold til både NORSOK krav og kundekrav (Equinor).
- Idéen om å finne en bedre løsning for den manuelle «wrapping» operasjonen kom på banen i januar, prosjektet startet i februar og nå i juli har vi satt roboten i drift, sier daglig leder Morten Urrang i Remotion. - Det viser at vi raskt kan levere gode og effektive løsninger, sier han. 

Stopaq systemet som sikrer korrosjonsbeskyttelse og preservering reduserer også behovet for vedlikehold ved å gi forlenget levetid på overflatebeskyttelsen. Egenskapene og bruksmulighetene til Stopaq i kombinasjon med automatiserte løsninger er en viktig nøkkel til å få kuttet vedlikeholds etterslep i krevende områder.

Stigerørene på Troll B som er nå er vedlikeholdt og påført preserveringssystem, skal i utgangspunktet ikke trenge vedlikehold de neste 30 årene, som er to til tre ganger lenger enn forventet levetid av malte flater i tilsvarende miljø, sier ingeniør og TMR ansvarlig i Beerenberg Kristian Henriksen.

Fagkompetanse viktig

Ved at vi nå kan knytte fagkompetanse fra vedlikehold og ISO-bransjen sammen med teknologikompetansen i Remotion i utviklingsfasen og videre følge utstyret i drift, vil dette bidra til at vi stadig har muligheten til å tilføre treffsikre forbedringer for at utstyr og arbeidsmetoder blir optimalisert.

- Et slikt tverrfaglig miljø vil bidra til å kunne løse langt flere vedlikeholds utfordringer fremover, og samtidig også direkte kunne bidra til redusert belastning på vårt personell og ytre miljø. En grunnleggende forutsetning for at en ny teknologiløsning skal tas i bruk, er at den bidrar til å ta bort eller redusere påvirkningen oppgaven normalt ville hatt på personell og ytre miljø. Eksempelvis skal alt avfall som produseres i forbindelse med arbeidsoperasjonen samles opp for å sikre null utslipp til sjø, forteller Henriksen. 

- Selv i skvalpesonen, der vannet beveger seg opp og ned, har vi nå muligheten til å utvikle gode løsninger sammen med Remotion på laget, legger han til.