Vår ekspertise dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelser. Vi ser det som en plikt å utfordre konvensjonell tenkning i bransjen gjennom innovasjon og kreative løsninger – alltid med fokus på forbedret HMSK, bærekraft, produktivitet og konsistens.

Beerenberg har levert kostnadseffektive vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til industribedrifter i 47 år.