Hva gjør vi med roboter?

Beerenberg har robotiserte løsninger som dekker flere områder innen overflatebehandling. Gjennom utførelse av varierte oppdrag har vi opparbeidet en solid kunnskap for gjennomføring av allsidige robotprosjekter. Vi tilbyr en helhetlig leveranse med tilrettelegging, planlegging, utførelse og dokumentasjon, med fokus på HMSK, kostnadseffektive- og bærekraftige løsninger. 

​Robotene får stadig større bruksområder hvor vi kan løse omfattende forbehandlingsjobber uten store stillas. De ulike robotene og verktøyene gir et bredt spekter av mulige bruksområder:

 • Herunder dekk
 • Vegger
 • Tak
 • Rør
 • Innvendig og utvendig tanker
 • Konduktorer/caissoner
 • Struktur

Ved å ta i bruk robot i vedlikeholdsarbeid, er det flere fordeler:

 • Store helsegevinster gjennom mindre belastning på kroppen for operatøren  ​
 • Bærekraftige gevinster ved oppsamling av malingsavfall ​
 • Reduserte CO2 utslipp ​
 • Svært god kvalitet på forbehandlet overflate​
 • Langt mer effektiv gjennomføring enn tradisjonelle metoder​
 • Redusert behov for stillas på store overflater ​

 

Sammen med datterselskapet vårt, Remotion, har vi utviklet flere robotløsninger i samsvar med kundenes behov og forventninger. Vår erfaring er at kombinasjonen maskin og personell gir den effekten vi ønsker, både med hensyn til effektivitet og kvalitet. Robotene erstatter ikke fagpersonell, men reduserer belastning og eksponering for våre medarbeidere.

Vi har dermed bygget en allsidig robotpark, i samarbeid med datterselskapet vårt, Remotion.