I Camposbassenget like øst for Rio de Janeiro er Beerenberg nå ferdig med vedlikehold av 16 conductorer på en av brønnhodeplattformene. Guide rørene under plattformen er spesielt utsatt for slitasje og vedlikehold her er en viktig del av det å sikre levetiden til anlegget. Nå har de fått en fullstendig rehabilitering på en effektiv og sikker måte ved bruk av robot, med redusert risiko og belastning for ansatte og redusert miljøfotavtrykk.

Effektivitet, god HMS og redusert fotavtrykk

Roboten Icarus egner seg spesielt til slike operasjoner på lange rørstrekk og kvaliteten blir også bedre enn ved manuelt arbeid. Selv med rigging, som kan være kompleks og tidkrevende (video), sørger Icarus for at effektiviteten på hele oppdraget øker med 150 prosent, sammenlignet med tradisjonelt vedlikehold. Det viktigste er likevel at jobben gjøres med god HMS og redusert miljøfotavtrykk.

Spesialdesignet teknologi

Hele oppdraget utføres med roboten Icarus, som er designet til å utføre vedlikehold på rør. Metoden gir økt effektivitet og sikkerhet, og har allerede vist sin verdi på flere ulike oppdrag i Nordsjøen.– Icarus ble benyttet til å forbehandle conductorer på Troll B og Sleipner A plattformene i 2021 og 2022. I forbindelse med prosjektene ble Icarus videreutviklet til å kunne utføre flere oppgaver, sier Henriksen.

Beerenbergs team med erfarne tilkomstteknikere, robotteknikere og prosjektledelse er dedikerte til å løse utfordringer som måtte dukke opp.

- Vi har gode problemløsere på stedet, som kommer med konkrete endringsforslag og bidrar til at teknologiutviklere i Remotion kan forbedre og videreutvikle roboten til å kunne utføre flere vedlikeholdsoppgaver. Dette gjør at vi lykkes med denne typen oppdrag, sier Henriksen.

Verdiskaping gjennom innovasjon

Sammen med Remotion, utvikles komplette løsninger som er til nytte for kundene. Henriksen er tydelig på at selskapet ikke velger robotisering for enhver pris.

- Vår erfaring er at kombinasjonen maskin og personell gir den effekten vi ønsker, både med hensyn til effektivitet og kvalitet. Robotene erstatter ikke fagpersonell, men reduserer belastning og eksponering for våre medarbeidere. Vi får gjort mer for kunden, samtidig som vi får en mer spennende arbeidshverdag. Roboter er nå blitt en naturlig del av hverdagen, sier Henriksen. 

Referanseprosjekt: