Energieffektivisering

Det grønne skifte og økte energikostnader aktualiserer behovet for energieffektivisering. Her kan mer effektive isolasjonssystem gi lavere energibehov, som igjen fører til lavere CO2-utslipp og kostnader. Les mer om hvordan du kan gjøre besparelser på ditt anlegg her

 

Levetidsforlengelse

Vedlikehold er en viktig del av levetidsforlengelse av olje- og gass installasjoner. Beerenbergs senfase-enhet i Stavanger har spesialisert seg på nettopp dette. Senfase-enheten har som mål å finne gode løsninger slik at kunden sparer vedlikeholdskost, og jobber derfor utradisjonelt gjennom å daglig utfordre det etablerte. Målet er mindre administrasjon, kortere beslutningsveier og vedlikehold til faktisk levetid.

 

Robotisering

Robotvedlikehold vil vokse etter hvert som erfaring og videreutvikling gjøres, og vi har som mål å være en ledende utvikler av nye og effektive løsninger for komplekst vedlikeholdsarbeid. Vi ser på robotikk som et verktøy for å øke bærekraft, produktivitet og sikkerhet samtidig som det ikke reduserer behovet for kompetanse og erfaring innen overflatebehandlingshåndverket. 
Les mer om våre robotiserte tjenester her

 

Bærekraftig vedlikehold

Bærekraft er en viktig faktor når vi tar beslutninger og driver virksomheten vår. Vi innoverer for å redusere avfall og utslipp fra vår egen virksomhet, og tilbyr bærekraftige løsninger for våre kunder. Gjennom kvalitetsvedlikehold og energieffektive isolasjonsløsninger sikrer vi bærekraft i praksis. Les mer om bærekraft her