Bærekraft er en av hjørnesteinene i Beerenbergs strategi. Vi mener at kompetansen vår fra olje- og gassindustrien er selve nøkkelen til bærekraftig utvikling og jobber systematisk for å redusere vår påvirkning i miljøet vi opererer i. Samfunnet beveger seg raskere mot mer bærekraftige løsninger, og vi har som mål å være en partner på denne reisen. Gjennom vårt fokus på å finne bærekraftige løsninger, vil vi fortsette å forbedre sikkerheten, drive eksepsjonelt godt, implementere kostnadsforbedringer og strategiske vekstinitiativer.

Kjerneverdiene våre er en del av bærekraftstrategien og ligger til grunn for måten vi skaper verdier for selskapet, kundene og samfunnet for øvrig. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele organisasjonen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold i nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger.

I tråd med dette er Beerenberg konsernet forpliktet til å drive virksomheten i tråd med etablerte bærekrafts mål, som en del av samfunnet vi opererer i. Vi vil også gi informasjon om saker knyttet til miljø, sosiale spørsmål, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, respekt for menneskerettigheter, og anti-korrupsjon og bestikkelser – i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Våre viktigste ESG KPIer og ytelse finner du i våre kvartalsrapporter og årsrapporter.

Arild Apelthun, CEO