Isolasjonsløsningene brukt på norsk sokkel har i mange tilfeller ikke endret seg siden 90-tallet, mens kostnaden på varmetap har endret seg drastisk. I dag fører begrenset isolasjon på norske land- og offshore anlegg til unødig store energitap, CO2 utslipp og kostnader.

Det har vært mye fokus på hvor all strømmen skal komme fra, men lite fokus på å redusere forbruket. Gjennom riktig isolering kan strømforbruket reduseres betraktelig. Det er både økonomisk og mer bærekraftig, sier CEO Arild Apelthun i Beerenberg.

Han mener energieffektivitet bør stå like høyt på agendaen som nye energiformer på anlegg med store industrielle prosesser.

-Etter hvert som plattformene blir elektrifisert og skal drives på strøm fra land, vil behovet for energisparing øke, sier Apelthun.

De største energitapene

På plattformer vil de største energitapene komme fra uisolert prosessutstyr, utstyr med ineffektive isolasjonsløsninger samt brekkasjer av ulik art.

- Her kan det være hensiktsmessig å isolere mere og bedre (mer effektivt) rundt supports, ventiler og flenser, og andre kompleksiteter. Det er også mye å hente på å etterisolere rør og prosessutstyr i prosessanlegg der en ønsker å bevare varmen bedre, sier VP Product Europe, Espen Hjortland.

Få er kjent med hvor mye energi som går tapt på grunn av manglende eller begrenset isolering på olje & gass anlegg i dag. Eksempelvis vil én uisolert ventil som holder 150°C ha et energitap på 10.000-20.000 kWh i året. Dette tilsvarer forbruket i en gjennomsnittlig husstand. Med dagens energipriser vil isolering av én slik ventil lønne seg på under et år, sier Hjortland.

- På høytemperatur utstyr (crackere/reformere) kan riktig isolasjon gi årlig energibesparelser i millionklassen. At varmt prosessutstyr som holde flerfoldige hundre grader i dag er isolert med mindre isolasjon enn man finner i gamle eneboliger burde være en tankevekker, legger Hjortland til.

Energieffektivt – uten fare for rust og korrosjon

Beerenbergs isolasjonsløsninger med aerogel er både rimeligere og bedre enn eksisterende aerogel løsninger på markedet. I tillegg til å ha en bedre isolasjonsevne, støver den mindre, og har lavere kostnad.

- Dagens isolasjonsløsninger er ikke bare energieffektive, de gjør det også mulig å isolere og etterisolere uten de samme utfordringene med rust og korrosjon som tidligere.

Utformingen på anleggene gjør at en ofte har begrensninger på hvor god plass det er til å isolere. Med tynnere og mer effektiv isolasjon, kan en nå oppnå energieffektive løsninger på steder der det med tradisjonell isolasjon har vært begrenset hvor godt man kan isolere.

- Gjennom beregninger på isolasjonsevne og levetidskostnadene med installasjon og vedlikehold, er vi i stand til å estimere den økonomisk optimale isolasjonstykkelsen som gir kunden størst energibesparing for pengene.

Beerenberg utfører alle typer isolering; termisk, brann og akustisk, til olje- og gassbransjen men og til  annen industri som Infrastruktur, bygg og anlegg.

Gode resultat i Korea

Redusert energibruk og C02 utslipp er også bakgrunnen for at det koreanske selskapet Lotte Chemicals (LCC), som Beerenberg har et samarbeid med, har oppgradert isolasjonen på et av sine petrokjemiske landanlegg i Korea. Målingene så langt viser en oppnåelse på 97 prosent av beregnet resultat, med forventninger om å oppnå 100 prosent på målinger over ett år, gjennom alle årstider. Les mer om dette arbeidet her.