Driftsleder Lisbeth Mari Berntsen jobber tett med Equinors FLX team for vedlikehold som forlenger levetiden på Statfjord-feltet. Hun understreker viktigheten av godt samarbeid for å finne de beste løsningene og setter pris på faste kontordager med kunden. 

- FLX-teamet i Equinor jobber tettere med leverandørene enn andre deler av organisasjonen, og har invitert oss inn for å skape resultater. Slik er vi mer delaktige enn det som er vanlig i andre prosjekt og vi får lov til å være med å påvirke resultatet på en helt annen måte, sier Lisbeth Mari Berntsen i Beerenberg.

Reduserer kostnader

Senfase-enheten har som mål å finne gode løsninger slik at kunden sparer vedlikeholdskost, og jobber derfor utradisjonelt gjennom å daglig utfordre det etablerte.

- Vi skal være den foretrukne leverandøren innenfor senfase. Lykkes ikke kunden, lykkes heller ikke vi. Derfor prøver vi hele tiden å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på. Her handler det om å utfordre alle måter å jobbe på, sier hun.  

Målet er mindre administrasjon, kortere beslutningsveier og vedlikehold til faktisk levetid.

- Her får teamet i havet, som på land, utfordret nødvendighet av vedlikehold og brukt sin kompetanse til å foreslå kostnadseffektive løsninger som utfordrer tradisjonelt system. Ved å jobbe på lag med kunden er beslutningsveiene kortere og vi får tatt nødvendige avgjørelser raskere, sier hun.

Beerenberg skal nå utføre vedlikehold på de fire installasjonene i FLX, Statfjord A/B/C og Gina Krog. Arbeidet er styrt fra senfase-enheten i Stavanger. 

- I tillegg til kompetanse er tillit og felles mål er helt essensielt for å lykkes, sier hun.

Løser mer gjennom breddekompetanse
Senfase-teamet jobber ikke bare med å utfordre det tradisjonelle, men søker å løse flere av kundens behov ved å bruke sin breddekompetanse. Slik kan teamet påta seg flere oppgaver, gjennom komplementære tjenester. 

- I målet om å redusere vedlikeholdskost for kunde utfører vi en større andel av tilleggstjenester enn en de andre enhetene i selskapet, og da kanskje spesielt innenfor wrapping og lavkomplekse mekaniske oppdrag som utskiftning av grating, rekkverk, vindvegger og trappetrinn, sier hun. 

Robotisering

Beerenbergs robotisering av overflatebehandling gir store muligheter for anlegg offshore og på land. Nye løsninger kan effektivisere vedlikeholdsarbeidet, sikre bærekraftig vedlikehold og redusere utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. 

- Vi har veldig høy aktivitet på våre installasjoner, der ting skal skje raskt, og ser et enda større potensiale i bruk av robotiserte løsninger fremover, sier hun. 

Styrker Stavanger-miljøet

Med økt aktivitet og etterspørsel etter vedlikeholdstjenester og robotiserte løsninger vurderer selskapet fortsette å styrke sitt fotfeste i Stavanger.

Om Beerenberg

Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Kompetansen dekker hele livssyklusen til olje- og gassindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen og kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.