Det nye partnerskapet gjelder distribusjon og salg av Oryza aerogel termiske isolasjonsprodukter spesielt interessant for bygg og anlegg, infrastruktur, bil og marin industri. Innen bygg og anlegg er Oryza aerogel svært egnet for plassbesparende og energieffektiv varmeisolering av både nybygg og oppussingsprosjekter. I bilmarkedet utgjør den en del av EV Safe-varmeskjold for å beskytte mot termiske løp fra elektriske kjøretøybatterier. Oryza aerogel slutter seg til rekken av kostnadseffektive og bærekraftige løsninger fra Beerenberg. I henhold til avtalen vil aerogel-it eksklusivt markedsføre og selge Oryza aerogel for bygg- og anleggsindustrien i DACH-regionen og EV Safe varmeskjoldprodukter for det europeiske bilmarkedet.

"Beerenberg ser på aerogel-it som en naturlig partner på grunn av den unike ekspertisen og erfaringen innen aerogel-produkter teamet bringer til bordet i kombinasjon med sin beliggenhet i Tyskland. Vi ser et stort potensial i markedet for aerogel-isolasjon fremover, og samarbeidet med aerogel-it vil åpne for spennende forretningsmuligheter i fremtiden, sier Geir Harris, SVP Business Development i Beerenberg. – Behovet for varmeisolasjonsprodukter med høy ytelse vil øke i takt med behovet for energieffektivisering på grunn av klimaendringene. Gjennom samarbeidet med aerogel-it kan vi levere avanserte materialer for utmerket termisk isolasjon og forbedret bærekraft til et større marked.»

"Samarbeidet med Beerenberg gjør oss i stand til å komplementere våre biobaserte aerogeler med utmerkede silikaaerogelprodukter med høyeste ytelse og brannvurdering. Vi opplever allerede en sterk trend i markedet, ettersom kunder ser etter løsninger med høy ytelse for områder med ekstreme plassbegrensninger eller forbedret energieffektivitet både i Bygg & Anlegg og andre bransjer. Videre vil vi være i stand til å betjene den sterke etterspørselen fra markedet for elektriske kjøretøy etter varmeskjoldløsninger, der det kun er begrensede tilbud i Europa nå, sier Dr. Marc Fricke, CEO & cofounder i aerogel-it GmbH.»

Europeisk godkjenning

aerogel-it og Beerenberg har allerede levert første volumer til byggeprosjekter og har parallelt startet den formelle godkjenningsprosessen for European Technical Assessment (ETA) og CE-merking for Oryza aerogel-produktene. ETA forventes i slutten av 2023.

Avanserte egenskaper

Oryza aerogel er et termisk isolasjonsmateriale med høy ytelse. Sammenlignet med konvensjonelle termiske isolasjonsmaterialer, muliggjør Oryza aerogel ekstremt plassbesparende konstruksjon. I rehabilitering av byggkan betydelige mengder energi spares med allerede tynne lag. Oryza aerogel oppnår høyeste brannklasse A1 – materialet er ikke-brennbart og tåler eksponering for brann uten å ta fyr eller avgi giftige gasser. På grunn av avansert støvkontrollteknologi frigjør Oryza aerogel heller ikke støv, som gjør det enkelt å håndtere og integrere for kundene. Oryza aerogel er lett og hydrofobisk. Andre fordeler inkluderer redusert byggetid og besparelser som følge av lavere materialforbruk og transport av materialer.

Om Beerenberg

Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Konsernets kompetanse dekker hele livssyklusen til petroleumsindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen, og har kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.

Om aerogel-it

aerogel-it er en ledende leverandør av aerogelprodukter og løsninger som omfatter aerogel i pulver-, granulat-, brett- og teppeform. Selskapet utvikler og produserer nye bioaerogeler og biominerale aerogeler basert på naturlige råmaterialer som grønne superisolasjonsmaterialer for forbedret energieffektivitet og avkarbonisering av en rekke industrier. aerogel-it utvikler også ny aerogel-produksjonsteknologi for å senke prisen på aerogel. Med sine produkter bidrar den til en sirkulær bioøkonomi. Selskapet har hovedkontor i Osnabrück, og har FoU- og pilotanlegg i Hamburg.