Energieffektivisering

Energieffektivisering er kunsten å utnytte og bevare energien vi bruker på en mer effektiv måte. Det handler om å isolere smartere, med bærekraftige materialer, og om å redusere energiforbruk og CO2 avtrykk!

Elektrifiseringen som pågår i olje og gas næringen og i industrien for øvrig, setter nye rammebetingelser for energiforbruk. Gassturbiner drevet av rikelig tilgjengelig mengder med billig gass skal eksempelvis erstattes med ikke-utømmelig elektrisk kraft. 

Isolasjonsfaget i industrien har historisk fokusert på minst mulig og tynnest mulig isolasjon. Denne holdningen må snus dersom Norge skal lykkes med elektrifiseringen og omstillingen som ligger foran oss. En forutsetning for å lykkes er at vi også klarer å bruke mindre strøm og få mer ut av hver kWh. 

Samtidig er det en kjensgjerning at store deler isolasjon i dag rives og kastet etter kort levetid i forbindelse med vedlikeholdskampanjer der isolasjonssystemene byttes ut rundt omkring i forskjellige anlegg. Dette er isolasjon som i seg selv har et betydelig CO2 avtrykk knyttet til produksjon, transport og avfallshandtering knyttet til isoleringen. Ved å benytte isolasjonssystemer som er tiltenkt gjenbruk, man vi gjøre betydelige klimabesparelser og samtidig spare vedlikeholdskostnader. 

Beerenberg tilbyr en rekke tjenester innenfor energieffektivisering og CO2 reduserende tiltak innen termisk isolering: 

  • Befaring, oppgang og identifisering av varmetap, kuldebroer og identifisering av underdimensjonerte isolasjonssystemer
  • Design, optimalisering og levetidsberegninger av CO2 utslipp, energiforbruk og vedlikeholdskostnader for isolasjonssystemer
  • Tykkelse-optimalisering av teknisk isolasjon
  • Engineering og design av gjenbrukbare isolasjonssystemer
  • Veiledning med tanke gjenbruk av isolasjonskomponenter ved re-isolering av eksisterende isolasjon.