Utviklingen av korrosjon er ganske uforutsigbart og avhenger av flere velkjente faktorer. To av nøkkelfaktorene er skade/mangler på malingsfilmen og tilstedeværelsen av vann, derfor er den første linjen i forsvaret mot CUI å unngå skade på malingsfilmen under isolering og å holde vannet ute (vanntetting) av isolasjonssystemet.

Forskjellige isolasjonssystemer bruker ulike metoder for å beskytte isolasjonssystemet mot vann. Isolasjonssystemet har ofte rustfri stål kapsling, ikke-metallisk kapsling eller en integrert værbestandig overflate. Det vanlige problemet med alle disse er at vanntettingsbarrieren kan bli kompromittert på grunn sviktende fugemasse eller mekanisk skade.
 
Når vann eller vanndamp kommer inn i isolasjonssystemet, kan det bli fanget og ha store vansker med å tørke ut. Det er et vanlig uttrykk at det er vanntett hvis vannet ikke kan komme ut, for det vil alltid komme inn. Derfor er drenering og/eller påvisning av vann under isolasjonen avgjørende for å redusere potensialet for korrosjon og fokusere fysisk inspeksjon på områder der vann oppdages.

CUI- WUI drain plug Detecting Plug

Korrosjon under isolasjon (CUI) medfører milliarder av dollar i vedlikeholdskostnader for eiere av olje- og gassanlegg hvert år. Dette skyldes de høye kostnadene forbundet med å gjennomføre periodiske og områdespesifikke inspeksjoner og vedlikehold for å handtere CUI. Betydelige mengder u-korroderte rør og prosessutstyr avisoleres for inspeksjon til tross for at tilstanden er helt fin. Inspeksjon for vann og korrosjon under isolasjon er kostbart og utføres ofte med lav nøyaktighet.

Benarx WUI Drain Detection Plug er en dreneringsplugg designet for å indikere tilstedeværelsen av vann inne i isolasjonen, for å hjelpe eiere av anlegg og vedlikeholdsplanleggere med å utføre mer presist inspeksjonsarbeid for fuktig isolasjon og CUI. WUI Drain Detection-pluggen er utstyrt med en lys gul indikatordel som spretter ut hvis flytende vann renner gjennom pluggen over en periode på noen dager.

Pluggen er et verktøy som hjelper med å identifisere områder for inspeksjon og muliggjør dermed mer presis risikobasert CUI-inspeksjon som sparer kostnader og tid.

Les mer om produktet her

Endebunner i Silicon  – endeavslutning

Endeavslutning på rørisolasjon er et kritisk punk for hvor fuktighet kan trenge inn og skape korrosjon. Det er avgjørende å hindre vanninntrenging i isolasjons systemet. Vann i og under isolasjon er en av hovedårsakene til korrosjon under isolasjon, såkalt KUI. 
Bruk av tradisjonelle endeavslutninger i stål har utallige utfordringer under og etter installasjonsfasen:

 • Kuttskader
 • Skader på varmekabel og malingsfilm
 • Isolatører som borrer hull i rørledning under montering i forsøk på å borre hull til pop nagle
 • Store utfordringer med tilvirkning og kvalitet på endeavslutninger is tål for tynne rørsystemer
 • Dårlig vanntetthet 
 • Treg montering

Ved å bruke Endebunner i silikon som er fortryllende lett å installere, er besparelsen av installasjonstid stor i installasjonsfasen, samtidig som man unngår alle problemene assosiert med tradisjonelle stål-endebunner:

 • Ingen kuttskader = bedre HMS
 • Ingen skraper/skader på malingsfilm eller rør under isolering = mindre CUI
 • Ingen kuttskader på varmekabel under isolering
 • Ingen behov for kabel "bananer" i rustfritt stål for å beskytte varmekabel gjennom endebunn.
 • Ingen krav til kompetanse på kapsling for korrekt montering 
 • Kan monteres på forhånd for å markere start-slutt av isolasjon på røret, for å lette oppmåling og montering av isolasjon og kasser på rør.

Les mer om produktet her

Benarx CUI Reduserende Isolasjonskonsept

Beerenberg har gjennomført en rekke CUI tester for å finne ut hva som kjennetegner et isolasjonssystem som reduserer mengden CUI som oppstår og minimerer vedlikeholdskostnader. Dette har har vi oppsummering it det vi kaller for Benarx CUI Reduserende isolasjonskonsept, som kan oppsummeres i noen enkle punkter som beskriver "beste praksis" i design av et isolasjonssystem for redusert CUI. 

 • Bruk av air-gap / distansestykker for å bryte direkte kontakt mellom isolasjon og rør. Dette hindrer at våt isolasjon ligger i direktekontakt med røret og bedrer drenering og uttørkingsegenskapene til isolasjonssystemet 
 • Benarx Preformed End Cap Gasket for bedre integritet mot vanninntrengning ved avslutninger
 • Segmentering ved jevne intervaller, slik at et vanninntrengningspunkt ikke får konsekvenser for større strekk med rør. Dette hindrer også gjennomluftingseffekter og skorsteinseffekter (trekk gjennom isolasjonen) som kan være en utilsiktet konsekvens av distanseisolering. 
 • Bruk av WUI deteksjonsplugger for mer presis montorering og vedlikehold av vann under isolasjon. 
 • Benytte vannavstøtende / hydrofobiske isolasjonsmaterialer ettersom disse bedrer drenering og forhindrer opptak av vann i isolasjonen.
 • Bruk av ikke metallisk kapsling (GRP). Dette muliggjør inspeksjon med infrarødt kamera som effektivt kan avdekke fuktig isolasjon gjennom varebroene det forårsaker. GRP kapsling er også gjennomsiktig for andre typer inspeksjonsapparater som brukes for deteksjon av korrosjon på røret direkte. 

Benarx CUI Reduserende Isolasjonskonsept