WUI drain plug Detecting Plug

Korrosjon under isolasjon (CUI) medfører milliarder av dollar i vedlikeholdskostnader for eiere av olje- og gassanlegg hvert år. Hovedårsaken til CUI er tilstedeværelsen av vann under isolasjonen, men inspeksjon for vann og korrosjon er kostbart og utføres ofte med lav nøyaktighet.

Benarx WUI Drain Detection Plug er en dreneringsplugg designet for å indikere tilstedeværelsen av vann inne i isolasjonen, for å hjelpe eiere av anlegg og vedlikeholdsplanleggere med å utføre mer presist inspeksjonsarbeid for fuktig isolasjon og CUI. WUI Drain Detection-pluggen er utstyrt med en lys gul indikatordel som spretter ut hvis flytende vann renner gjennom pluggen over en periode på noen dager.

Pluggen er et verktøy som hjelper med å identifisere områder for inspeksjon og muliggjør dermed mer presis risikobasert CUI-inspeksjon som sparer kostnader og tid.

Applikasjon

Benarx WUI Drain Detection Plug kan brukes for alle isolasjonssystemer opp til 180°C, men den kan ikke brukes på kuldeisolering hvis installasjonen av pluggen betyr at man trenger gjennom om punkterer dampsperren. Videre krever installasjon på brannisoleringssystemer at Benarx WUI Drain Detection Plug installeres i kombinasjon med Benarx Fire Drain Plugs som er testet for integritet ved brann.

Den korte versjonen av pluggen anbefales for fiberbaserte åpne(pustende) isolasjonstyper, mens den lange versjonen av pluggen er mer egnet for stive og lukkede celleisolasjonsmaterialer slik som celleglass.

  • Laget av holdbare polyaramid-materialer.
  • Indikerer etter 1-3 dager med kontinuerlig eller sporadisk vannavløp.
  • Indikerer ikke som et resultat av tåke eller fuktig klima; fritt flytende vann må renne ut gjennom pluggen for at indikasjonen skal skje.
  • Når det er indikert, kan produktet tørkes ut og gjenbrukes.
  • Kan ettermonteres på eksisterende isolasjon, i tillegg til å bli montert under installasjon av ny isolasjon.