Dagens oppdrag i den dype kjølevannsgropen på Mongstad er nøye planlagt. Stillaset som bygges her skal gjøre det mulig å både inspisere rør og utføre rørskifte om nødvendig. Stillaslaget er samkjørt, arbeider effektivt og det er god stemning på jobb. 

Operatørene har jobbet sammen i snart to år og kjenner hverandre godt. I pausen forteller de om yrkesvalg, arbeidsglede og et vennskap som har utviklet seg over tid.
 

– Hver dag har en ny utfordring og det liker jeg. Når jeg våkner om morgenen vet jeg at jeg skal jobbe sammen med flotte kolleger, sier Wojciech Bury (38). 

– Jeg liker veldig godt arbeid i høyden og det er høy sikkerhetsstandard på Mongstad – det er derfor jeg er her, sier Jakub Nowakowski (39). Han sørger for at det blir felles boksetrening etter arbeidstid tre dager i uken. 

Etter flere år i faget har tre av fire i laget bestemt seg for å ta fagbrev og gjør også dette samtidig. Teoretisk eksamen er unnagjort. Nå jobbes det flittig med å forbedre norskkunnskapen frem til fagprøven gjennom opplæring. De ser frem til å få formalisert kompetansen gjennom fagbrev, med de karrieremuligheter og lønnsjusteringer dette gir. 

Damien Teda (36) er godt fornøyd med turnusarbeid som gir 14 dager på jobb og 21 dager hjemme. 

– Her er ingen dag lik. Jeg liker jobben godt, og turnusen fungerer bra for meg og familien hjemme, sier Damian Teda.

 

Stillaslag bygger stillas ute på Mongstad

Stillaslag Mongstad

Stort behov for faglærte

Det er et stort behov for faglærte stillasarbeidere i Norge. SEF melder om mangel på stillasarbeidere i dag og venter at behovet blir større de neste årene. 

– Å utdanne kvalifiserte stillasbyggere blir enda viktigere fremover, i takt med stadig nye og mer komplekse arbeidsoppgaver i industri, bygg og anlegg. Selv om bransjen jobber aktivt med rekruttering, er det fortsatt for få fagbrev i fht. behovet, sier Eirik Kvittingen, daglig leder i Norsk Opplæringskontor for ISO-fagene.

Av de 128 som tok fagbrev i 2021-2022 var det kun 28 lærlinger. Årsaken er en endring i læreløpet (LK20) som medfører at bedrifter rettet mot olje og gass ikke kan rekruttere fra videregående skoler lengre på grunn av aldersgrensen på 18 år i mange prosjekt*. For rekrutteringen av lærlinger til faget er dette en stor utfordring, men noe bedriftene kan jobbe med.  

– De siste årene jobber flere bedrifter, som Beerenberg, målrettet med både rekruttering og kompetansebygging. Dette vil utvilsomt øke kvaliteten på fagarbeiderne vi utdanner og på sikt heve bransjens anseelse og dermed lokke flere til faget vårt. Jeg oppfordrer alle ufaglærte stillasbyggere der ute til å melde seg opp til eksamen i yrkesteori og starte veien mot et fagbrev! sier Kvittingen. 


Investerer i kompetanse

For Beerenberg er kompetanseutvikling og fagbrev en viktig del av strategien. Med bakgrunn i den manglende tilgangen til fagarbeidere i næringen satser selskapet stort på praksiskandidater og har ambisjon om at de skal bli dyktige og stolte fagarbeidere.

– Vi jobber aktivt med både rekruttering og opplæring. Her tilbyr vi både språkkurs og tilrettelegging for erfarne stillasarbeidere som ennå ikke har tatt fagbrev, slik at de kan ta fagprøven, sier konserndirektør for business support Gro Hatleskog i Beerenberg.

I arbeidet med å finne flere veier til fagbrev, ble beslutningen om norskopplæring tatt og planlagt i 2022 med igangsettelse i 2023. Beerenberg har et langsiktig samarbeid med AOF Vestlandet om kompetansehevning for ansatte.

– Her er målet vårt at medarbeidere med annet morsmål enn norsk skal kunne få formalisert sin mangeårige kompetanse gjennom fagbrev. Språkopplæring vil istandsette dem til å kunne gjennomføre teorikurs, eksamen og fagprøve på norsk, sier Hatleskog.

*Etter Fagfornyelsen, LK20, gikk stillasbyggerfaget fra et læreløp med 2 år på skole og deretter 2 år i bedrift til en særløpsordning med 1 år på skole og 3 år i bedrift.