Storneset hengebro ved Lammetun i Fjaler er nå rehabilitert. Beerenberg har nå rehabilitert Storneset hengebro etter at det ble avdekket betydelige skader og mangler på fuger, brolagre og rekkverk, samt stedvis korrosjon på deler av stål som gjør at utbedringer ble nødvendig.

Milepæl i ny satsning

Prosjektet er det første i Beerenbergs satsning på bro vedlikehold og ble levert Fjaler Kommune 30. oktober.

- Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort og måten oppgaven er løst på, med skikkelig system på både HMS og rapportering. Dette er bra, sier prosjektleder Arne Strand i Fjaler kommune.

- Prosjektteamet kan være stolt av et vellykket prosjekt levert på tid og kost, og med en fornøyd kunde, sier EVP Technology and development i Beerenberg, Kjetil Stöckel-Kvamme. 

At kommunen har fått lite tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen tar Strand som et godt tegn på at de også er fornøyde.

- Når slike vedlikeholdsprosjekt skal gjennomføres, medfører det nødvendigvis stengte veier. Godt samarbeid med entreprenøren setter vi i kommunen veldig stor pris på. Her har Beerenberg strekt seg for å holde broen minimalt stengt og holdt veien åpen når dette er mulig, legger han til.

Viktig for lokalbefolkningen

Rehabiliteringen av broen er viktig for lokalbefolkningen, men også for hyttefolk, turister og andre besøkende, ettersom Lammetun er et yndet sted å reise til. Herfra er det kort vei til flere reisemål som Alden, Bulandet og Værlandet. 

Strand er ansvarlig for årlige systematiske vedlikeholdsrutiner og sjekker kvaliteten på broene i kommunen. 

- Ved forrige brokontroll oppdaget vi at lagrene var nødvendig å skifte. Dette var en helt nødvendig oppgradering. Hadde vi ikke fått penger til prosjektet hadde konsekvensen etter hvert blitt stenging broen.

Prosjektteamet i Beerenberg var godt forberedt på vedlikeholdsarbeidet, med erfarne fagfolk og utstyr. 

- For oss er det meningsfylt å kunne bidra kommunen med slikt vedlikeholdsarbeid slik at lokalbefolkningen nå kan ferdes trygt over broen fremover, sier prosjektleder Sveinung Tenold i Beerenberg.

Om Beerenberg

Beerenberg har lang og bred erfaring med å effektivisere vedlikeholdsarbeid, sikre bærekraftig vedlikehold og redusere utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. Innen samferdsel har selskapet utmerket seg innen utvikling av mer bærekraftige vann- og frostsikringsløsninger av tuneller og innovative isolasjonsløsninger. Selskapet har også i en årrekke levert stillas til bro.

Storeneset bro

Beerenberg har nå rehabilitert Storneset hengebro etter at det ble avdekket betydelige skader og mangler på fuger, brolagre og rekkverk, samt stedvis korrosjon på deler av stål som gjør at utbedringer ble nødvendig. Foto: Beerenberg.