Endeavslutning på rørisolasjon er et kritisk punk for hvor fuktighet kan trenge inn og skape korrosjon. Det er avgjørende å hindre vanninntrenging i isolasjons systemet. Vann i og under isolasjon er en av hovedårsakene til korrosjon under isolasjon, såkalt KUI. 
Bruk av tradisjonelle endeavslutninger i stål har utallige utfordringer under og etter installasjonsfasen:

 • Kuttskader
 • Skader på varmekabel og malingsfilm
 • Isolatører som borrer hull i rørledning under montering i forsøk på å borre hull til pop nagle
 • Store utfordringer med tilvirkning og kvalitet på endeavslutninger is tål for tynne rørsystemer
 • Dårlig vanntetthet 
 • Treg montering

Benarx Preformed End Cap Gasket – endeavslutning
Ved å bruke Endebunner i silikon som er fortryllende lett å installere, er besparelsen av installasjonstid stor i installasjonsfasen, samtidig som man unngår alle problemene assosiert med tradisjonelle stål-endebunner:

 • Ingen kuttskader = bedre HMS
 • Ingen skraper/skader på malingsfilm eller rør under isolering = mindre CUI
 • Ingen kuttskader på varmekabel under isolering
 • Ingen behov for kabel "bananer" i rustfritt stål for å beskytte varmekabel gjennom endebunn.
 • Ingen krav til kompetanse på kapsling for korrekt montering 
 • Kan monteres på forhånd for å markere start-slutt av isolasjon på røret, for å lette oppmåling og montering av isolasjon og kasser på rør.

Benarx Preformed End Cap Gasket reduserer også installasjonstiden drastisk sammenliknet med tradisjonelle stålendebunner. Se forskjellen i denne videoen

Applikasjon

Benarx Preformed End Cap Gasket kan brukes til terminering av både termiske og akustisk isolering samt for enkelt brannprodukter. Produktet er samtidig med å hindre vanninntrengning og redusere korrosjon under isolasjon (CUI). Vi tilbyr to varianter tilpasset spesifikke temperaturkrav:

 • Kuttede endebunner (Flat, Blå): 
  • Egnet for rør med driftstemperaturer opptil 230°C.
  • Denne varianten er spesielt egnet dersom prosjektet ikke ønsker å følge standard-størrelsene for produktet og i stedet ønsker egenspesifiserte høyder på pakningen.
 • Støpte endebunner (Skrå, Svart):
  • Designet for bruk på rør med driftstemperaturer opptil 270°C.
  • Ettersom denne varianten støpes i former, må prosjektet følge standard-dimensjonene som produktet støpes i (se teknisk datablad for mer detaljer)

 • Prefabrikkert produkt som reduserer installasjonstiden betraktelig sammenlignet med stålendebunner
 • Sikrer en vanntett endekappeavslutning for stålkapsling
 • Eliminerer skader på belegget på røroverflaten som reduserer utviklingen av CUI

 • Prefabrikkert design eliminerer fabrikasjon på stedet og reduserer HMS-risiko fra kuttskader
 • Svært robust og grundig testet for aldring og eksponering for tøffe miljøer, reaksjon på brann, kryogen eksponering (-196 °C) og maksimal temperatur (+230/+270 °C)
 • Velprøvd teknologi over tid, men lang track-record og gode prosjekterfaringer

 • Fullt testet og kvalifisert i henhold til NORSOK:

  • Dimensjonsstabilitet (EN 1604)
  • Maks temperatur (EN 14706)
  • Klassifisering av reaksjon på brann (EN 13501)
  • Væreksponering og aldring (ISO 20430 / ISO-12944)