Lydisolering for redusert støy

Arbeidsreguleringen begrenser hvor lenge personell kan jobbe i støyende miljøer, avhengig av støynivået. Dette kan føre til ineffektivitet, da tilgjengelig personell er begrenset av faktorer som sengekapasitet og helikopterkapasitet. Å redusere støy gjennom isolasjon er derfor en nødvendig faktor som også øker kostnadseffektiviteten, da arbeidere kan oppholde seg lenger i områder med redusert støynivå.

Beerenberg tilbyr en rekke løsninger, isolasjonsoppbygninger og systemer for redusering av støy i industri og prosessanlegg. Vi tilbyr også assistanse til å identifisere behov samt valgt av rett isolasjonssystem.