Akustisk isolering av rør og prosessutstyr

Isolasjonsklasse 6, 7 og 8 i NORSOK M-004 spesifiserer akustisk isolasjon for å sikre at støyutslipp fra rør, ventiler, flenser og utstyr oppfyller arealstøykravene for arbeidsmiljø som gitt i NORSOK S-002.

Basert på dokumentert innsettingstap, kan hvert prosjekt velge den aktuelle lyd klassen og velge materialer eller kombinasjoner av materialer for å dekke det nødvendige innsettingstapet ved faktiske frekvenser.

Kombinasjonsklasser som klasse 56 (brann og akustikk), 46 (frostbeskyttelse og akustikk) og 26 (kuldekonservering og akustikk) er også vanlige, og her tilbyr Beerenbergs egenutviklede isolasjonsoppbygninger store plass, vekt og installasjons-besparelser sammenliknet med tradisjonelle isolasjonsoppbygninger. Dette skyldes at Beerenberg har gjennomført både termisk, brann og akustikk testing på den enkelte kombinasjonsklassen - noe som gjør at man ikke trenger å "legge en klasse oppå en annen".

Alle systemer skal testes og innsettingstapet dokumenteres i henhold til måleprosedyren skissert i ISO 15665, punkt 10. Alle materialer skal også testes og godkjennes i selve kombinasjonen.

Benarx®-serien av produkter for akustisk isolasjon er designet for å redusere støynivået både fra rør og ventiler, og fra større utstyr.