Termisk isolasjon utgjør den største delen av isolasjonen som brukes i olje- og gassanlegg eller industrielle anlegg. Hensikten er å bevare temperaturen i rør og prosessutstyr for å sikre stabile driftsforhold, bevare energi og forhindre dannelse av kondens og is på kaldt utstyr.

Termisk isolasjon kan deles inn i ulike underkategorier basert på de spesifikke kriteriene og målene som ligger til grunn for utformingen av isolasjonen.

De vanligste klassene er:

Varmekonservering benyttes der man ønsker å bevare varmen i rør, tanker eller prosessutstyr fordi dette er hensiktsmessig for prosessen, eller for å spare energi til oppvarming.

Kuldekonservering benyttes der man ønsker å bevare den kalde temperaturen i rør, tanker eller prosessutstyr fordi dette er hensiktsmessig for prosessen, eller for å spare energi til nedkjøling. kuldeisolering monteres alltid med fuktsperre på varm side for å hindre fuktinntrengning is/kondensdannelse. 

Personellbeskyttelse brukes for å hindre at temperaturen på utstyret overstiger 70'C i nærheten av der mennesker ferdes for å unngå risiko for brannskader ved berøring. Med personellbeskyttelse så er ikke varmetapet i seg selv av betydning.

Frostbeskyttelse benyttes for å hindre at prosesser faller under en nedre kritisk temperatur der innholdet i rørene fryser eller resulterer i voks-dannelse. Ofte er dette snakk om å sikre seg i tilfelle driftsstans og det er ofte installert varmekabler på rør og utstyr i denne klassen i tillegg. 

Kondensisolering omfatter rør og utstyr som blir isolert for å hindre kondensdannelse som et resultat av at driftstemperaturen i rørene eller utstyret er kaldere enn duggpunktet i omgivelsene. I likhet med klasse 3 er kuldetapet eller varmeinngangen i seg selv ikke relevant her. Målsetninger er kun å unngå kondens.  

Beerenberg leverer en stort sortiment av både egenutviklede og eksterne produkter for termisk isolasjon som er designet for å redusere energitapet i prosessutstyr, bevare kaldt medium eller beskytte medium mot frostskader.

Beerenberg tilbyr også tjenester knyttet til energieffektivisering for å oppnå reduksjon i CO2 avtrykk og energiforbruk i prosessanlegg.