Isolering er kritisk for stabil drift, energieffektivitet, og sikkerhet. Vi tilbyr alle typer isolering - termisk, brann, akustisk og personellbeskyttelse. 

Vi utfører isolasjonsarbeid innenfor samtlige isolasjonsklasser, i liten og stor skala. 

Beerenberg leverer komplette og totale isoleringsløsninger innenfor alle isolasjonsklasser i henhold til NORSOK eller gjeldende spesifikasjoner.

Beerenberg har utviklet kosteffektive løsninger og isolasjonsprodukter som møter bransjens utfordringer med hensyn til korrosjon under isolering, lave levetidskostnader og rask installasjon (redusert behov for personell).

Våre spesialister jobber kontinuerlig for å tilby løsninger som imøtekommer kundens behov. 

Innen isolasjon leverer vi blant annet:

  • Tradisjonell isolering
  • Benarx isolasjonsprodukter
  • Digital oppmåling og 3D-scanning
  • Tradisjonell oppmåling
  • Supervisjon og inspeksjon
  • Kursing og site-tester
  • Asbestsanering
  • Prefabrikkerte løsninger
  • Beerenberg Ordering Portal (online bestillingsportal)