I dette kullet samles 23 ledere fra ulike områder i selskapet, med fokus på kommunikasjon, samhandling og innovasjon.

Sterkere ledelse for vekst og konkurranseevne

– Beerenberg har nylig oppskalert betydelig, og en klar vekststrategi er nå viktigere enn noen gang. Økende krav fra medarbeidere og kunder, samt sterk konkurranse om arbeidskraft, stiller nye krav til våre ledere. Vi erkjenner behovet for forbedring og jobber kontinuerlig med å utvikle og styrke våre topp- og mellomledere, sier Gro Hatleskog, konserndirektør i Business Support.

Ledere som gode ambassadører
– Beerenberg skal ha dyktige ledere på alle nivåer som leder effektivt og løsningsorientert i tråd med selskapets strategi, visjon og verdier. Disse lederne skal være gode ambassadører og bidra til selskapets ønskede retning, fortsetter Hatleskog, og legger til at slike samlinger gir verdifull innsikt og styrker både individuelle ferdigheter og selskapets samlede kompetanse.


Bilde: Gro Hatleskog

Innovasjon og Gründerånd

Til tross for at Beerenberg har 47 års erfaring, opplever Synnøve Nesse og Espen Ruud fra AFF deltakerne som en innovativ gjeng med mye gründerånd.
– Å få lov til å komme inn som konsulent i et så åpent og fremoverlent miljø er veldig inspirerende, og det forteller mye om at det er en positiv delingskultur i Beerenberg, sier Synnøve Nesse.

Espen Ruud legger vekt på viktigheten av at den enkelte leder skal få en økt bevissthet rundt sin egen rolle.
– Dette er en arena for å dele lederperspektiver og styrke egen forståelse som leder. Målet med samlingene er å dra nytte av hverandres erfaringer, øke bevisstheten rundt krav og forventninger, og klargjøre hva dette betyr for den enkelte som individ og hva de skal fokusere på i sitt lederskap, sier Ruud.


Espen Ruud fra AFF i flotte omgivelser på Biologen Herdla

Betydningen av Organisasjonskultur

Et sentralt tema i programmet var kultur og lederens rolle som kulturell arkitekt, ledet av Tore Hillestad, programdirektør ved NHH Executive. Han diskuterte hva kultur er og hvordan organisasjoner kan drive kulturell endring.

-Organisasjonskultur er viktig i alle organisasjoner, spesielt under omstilling. Selv om mange faktorer påvirker organisasjonskulturen, er ledelse og ledere de mest avgjørende. I et stort og komplekst selskap som Beerenberg er det essensielt at ledere fra ulike avdelinger møtes og bruker verktøy og metoder for å jobbe mer analytisk med forskjellige temaer, sier Hillestad.

       
Tore Hillstad fra NHH                           Engasjerte ledere i gruppearbeid

Nettverksbygging

Elisabet Loose, en av deltakerne på lederprogrammet, deler sine erfaringer:

"Samlingene har gitt meg verdifulle verktøy og innsikt som har styrket min lederrolle. De har hjulpet meg med å prioritere riktig og se helheten i en hektisk arbeidshverdag, samtidig som jeg har fått muligheten til å bygge nettverk og dele erfaringer med andre ledere i selskapet."

            
Deltaker Elisabet Loose                        Fint vær må utnyttes