Beerenberg har signert en ny rammeavtale med Yara Norge AS for stillastjenester.

Den nye rammeavtalen er kategorisert som en betydelig (1) kontrakt og har en fast varighet på fem år med potensial for ytterligere forlengelse.

Beerenberg ser frem til å fortsette å tilby slike tjenester til Yara Norge i Grenlandsregionen.

"Vi er veldig glade for å forlenge vårt gode samarbeid med Yara på Herøya og fortsette å utvikle vår virksomhet i denne ledende industriklyngen, sier" Konsernsjef Arild Apelthun i Beerenberg.

  • (1) En betydelig kontrakt er definert til å være mellom NOK 50 millioner og NOK 100 millioner.
  • (2) En betydelig kontrakt er på mellom NOK 100 millioner og NOK 200 millioner.
  • (3) En stor kontrakt er på over 200 millioner kroner.