Våre brannprodukter

Til tross risikoavlastende tiltak, er det en mulighet for brann- og eksplosjonsulykker, som dessverre er dokumentert gjennom flere katastrofale hendelser i historien. Dersom hydrokarboner som olje, gass eller kondensat lekker og antennes, er det kritisk å bevare integriteten til bærende strukturer, kritisk prosessutstyr og rør. 

Passiv brannbeskyttelse (PFP) spiller en avgjørende rolle i å hindre at menneskeliv går tapt samt å begrense materielle skader.

Benarx®-serien av produkter for passiv brannbeskyttelse er designet for å møte strenge krav fra ulike prosjekter og er sertifisert for å tåle mer enn 180 minutter med HC-brann og jetbrann. De prefabrikkerte løsningene reduserer installasjonstiden. Benarx-produktserien har også lavere levetidskostnader enn sammenlignbare løsninger på grunn av sin robusthet og lange levetid.