Parallelt med den nye bybanetunnelen i Bergen ligger en unik gang- og sykkeltunnel på 3 kilometer. Tunnelen er en av de lengste i sitt slag og Bybanen Utbygging har satset mye på å sikre et trivelig miljø med videoovervåking slik at både syklister og fotgjengere føler seg trygge og komfortable. Dette inkluderer lydisolering for å redusere støynivået fra de 10 store viftene i tunnelen. – Akustikkplatene demper lyden veldig godt og du merker det spesielt når du er ved siden av platene, i forhold til ekko, sier prosjekteringsleder Arild Tveit i Bybanen Utbygging.

Lydisoleringen, som er spesiallaget for Bybanen Utbygging, består av perforerte rustfrie stålplater med en tynn, ikke-brennbar og hydrofob isolasjonsmatte som er testet for groing og nedbrytning over tid. Materialet kan vaskes og utsettes for vann uten å bli gjennomvåt, som hindrer sopp og organisk vekst. – Dette er et godteksempel på hvordan vi bruker vår erfaring og løsninger fra olje- og gassindustrien og tilpasser dem til transportbehovene og infrastrukturmarkedet, sier administrerende direktør i Beerenberg, Arild Apelthun.

 

Arild Tveit er godt fornøyd med lydisoleringen i gang- og sykkeltunnelen. Foto: Beerenberg.
Arild Tveit er godt fornøyd med lydisoleringen i gang- og sykkeltunnelen. Foto: Beerenberg.

 

For Bybanen Utbygging er lydisolering ikke nytt i seg selv, med det er første gang det er gjort på denne måten. – Vi ønsket oss en bestandig og hardfør isolasjonsløsning i Brannklasse A, som står seg over tid og tåler vask uten ekstra vedlikeholdsarbeid. Det har vi nå fått, sier Arild Tveit.

Beerenberg har installert mer enn 440 akustikkpaneler i tunnelen. Når den nå er åpen for trafikk tar turen gjennom tunnelen ca. 7-8 minutter for syklister og 30 minutter for fotgjengere – og kommer med en ny stasjon som skal bli et nytt, fremtidig trafikknutepunkt med overgang til buss i alle retninger. – Vi håper syklister og fotgjengere vil nyte det nye akustiske miljøet, sier Thomas Henriksen, prosjektleder i Beerenberg.

Arild Tveit viser frem det tekniske bygget i tunnelen, der akustikkplatene også har blitt en naturlig del av det visuelle uttrykket i rommet, gjennom lyssetting som gir skygger på platene. - Det ble veldig fint når vi fikk på plass lyssettingen og den blå gangbanen, sier Tveit.

Han bekrefter også at det har blitt noen sykkelturer i tunnelen som prosjektleder i Bybanen Utbygging. – Jeg har syklet veldig mye i dette prosjektet!

 

Arild Tveit viser frem lydisoleringsplatene i tunnelen. Foto: Beerenberg.
Arild Tveit viser frem lydisoleringsplatene i tunnelen. Foto: Beerenberg