Konsernsjefen viser til at tidspunktet for børsnotering er riktig for selskapet. 

- Børsnoteringen er en milepæl for Beerenberg som selskap som vi tror vil være bra for våre eiere, ansatte og kunder, sier konsernsjef Arild Apelthun.

Beerenberg ser også spennende muligheter selskapet ønsker å utvikle, blant annet innen robotisering, overflatebehandling og infrastruktur. 

Om Beerenberg

Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Konsernets kompetanse dekker hele livssyklusen til olje- og gassindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen, og har kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.