Lang erfaring med omfattende EPCm kontrakter innen nybygg og modifikasjoner for kunder som Equinor, Kværner, Aker Solutions, Aibel, Allseas og Ineos. Vi tilbyr våre kunder et bredt tjenestespekter

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen er:

 • Riktig kompetanse på alle nivå
 • God planlegging
 • Sterk fokus på HMSK og risikoforståelse
 • Kontinuerlig forbedring
 • Solide rutiner på onboarding
 • Samhandling med andre disipliner
 • Åpenhet
 • Kontroll på dokumentasjon i alle faser
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Innovativ tilnærming både mht utstyr, materiell og metode
 • Bærekraftige løsninger

Prosjekt

 • Kunde:  Kværner – Nyhamna, Stord og Verdal
 • Periode:  2012 - 2018
 • Timer:  3 331 500
 • Disipliner:  Isolasjon, Stillas, Overflate, PFP, RAT, Mekanisk / kutting, Habitat, Arkitekt, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Kværner / Aker Solutions
 • Periode:   2014 - dd
 • Timer:  465 900
 • Disipliner:  Overflate, Isolasjon, PFP, Arkitekt, TT, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aibel - Haugesund
 • Periode:  2019 - 2022
 • Timer:  932 500
 • Disipliner:  Isolasjon, Stillas, Overflate, PFP, Arkitekt, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aker Solutions - Egersund
 • Periode:  2019 - 2022
 • Timer:  38 850
 • Disipliner:  Isolasjon, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aker Solutions
 • Periode:  2015 - 2018
 • Timer:  668 500
 • Disipliner:  Isolasjon, Stillas, Overflate, PFP, TT, Arkitekt, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aker Solutions
 • Periode:  2017 - 2020
 • Timer:  853 600
 • Disipliner:  Isolasjon, Overflate, Stillas, PFP, TT, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aker Solutions
 • Periode:  2019 - 2022
 • Timer:  152 300
 • Disipliner:  Isolasjon, stillas, overflate, Arkitekt, TT, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Allseas
 • Periode:  2020 - 2022
 • Timer:  32 750
 • Disipliner:  TT, Mekanisk / Kutting, Rigging, Stillas, Habitat, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Heerema
 • Periode:  2020
 • Timer:  1 840
 • Disipliner:  Mekanisk / kutting, Rigging, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Ineos
 • Periode:  2022
 • Timer:  10 860
 • Disipliner:  TT, Mekanisk / kutting, Rigging, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  SBM
 • Periode:  2019 - 2021
 • Timer:  6 700
 • Disipliner:  Mekanisk / kutting, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aker Solutions - Egersund
 • Periode:  2019 – 2020
 • Timer:  18 500
 • Disipliner:  Isolasjon, Prosjektledelse, Engineering
 • Kunde:  Aker Solutions
 • Periode:  2019
 • Timer:  5 230
 • Disipliner:  Isolasjon, Stillas, Overflate, Prosjektledelse, Engineering