Med både online og offline funksjonalitet kan FieldBuddy brukes til å registrere og re-sjekke stillas, lese og utarbeide jobbpakker, registrere og signere avvik og dokumentasjon, samt å melde fremdrift på jobbpakker.

Vi stiller høye krav til dokumentasjon av framgangs- og avviksrapportering og sluttdokumentasjon ved utført arbeid. Med FieldBuddy kan alt dette gjøres ute i felt, og vi sparer tid gjennom bedre arbeidsprosesser, sier Ole Christian Thømt, Vice President Maintenance, Modifications & Operations i Beerenberg.

Steinar Johansen, somer ivrig bruker av appen på Bragefeltet i Nordsjøen, sparer 1-2 timer per dag sammenlignet med det manuelle arbeidet han tidligere måtte gjøre fra kontorpulten. Fra å ha med seg utskrevne dokumenter, speilreflekskamera og Post-it-lapper på oppdrag, holder det nå å ta med seg FieldBuddy.

- Vi bruker appen flittig her på Brage. Siden det ikke er wifi her ute, laster vi ned jobbpakkene før vi drar ut – slik at vi kan jobbe digitalt også her. Bildene tar vi nå med iPaden og legger i jobbpakken sammen med all dokumentasjon. Når vi kommer til et område med dekning – lastes hele jobben opp automatisk, sier Steinar Johansen, formann i Beerenberg.

For kundene er det også en stor fordel at eventuelle avvik under kvalitetsinspeksjoner kan registreres, dokumenteres og signeres der og da. Det sparer tid for begge parter.

- Nå kan jeg gå rett inn på en jobb med avvik, og få signaturen av kunden uten å måtte logge meg på PC og laste ned dokumenter, skrive ut, signere, scanne og lagre, sier Johansen.

Vi er veldig fornøyd at Beerenberg har tatt i bruk FieldBuddy. Det er veldig greit og være med ut i felt og se på avviket og så signere direkte i felt, sier Frank Storm, leder for sikkerhet og service i Okea.

Appen blir videreutviklet, forbedret og gjort tilgjengelig for flere bruksområder i Beerenberg. Målet er en ytterligere forenkling av hverdagen, kombinert med økt kvalitet gjennom bedre registrering og automatikk i prosessene.