-Vi har god erfaring med slike mekaniske oppdrag, men dette tar oss til nye høyder, sier leder for mekanisk i Beerenberg, Bertil Bargård. Prosjektet han sikter til er bytte av 4 fakkeltipper med tilhørende elektro og damprør på prosessanlegget Kårstø. Oppdraget ble tildelt av Equinor.

I løpet av en uke i september 2024 skal 140 tilkomstteknikere utføre over 20.000 timer arbeid på Kårstø. Tre av faklene skal byttes ut ved hjelp av helikopter og på den siste benyttes et komplekst vinsjsystem for utskiftningen. Mer enn 500m med damprør skal fjernes og mer enn 700m skal installeres.

Rundt 30 felter blir påvirket

Med kun syv dager på å gjøre hele jobben er tiden helt klart en kritisk faktor i dette prosjektet samtidig som HMS må ivaretas på en god måte. Grunnen til denne begrensede tiden er at Kårstø får tilførsel av gass, kondensat og lettolje fra rundt 30 felter. Disse feltene må enten stenge ned, eller styre sin produksjon mot Storbritannia.  Faklene må være operative for at anlegget kan startes opp igjen.
-Det sier seg selv at hvert minutt teller, og vi må levere både sikkert og på rekordtid, sier Bargård.

Hver fakkeltipp befinner seg i et flammetårn og har som funksjon å trykk avlaste anlegget hvis det oppstår driftsproblemer, lekkasjer eller andre kritiske situasjoner i anlegget. Dette er siste sikkerhetsbarriere i anlegget og må fungere til alle tider. Vedlikehold av faklene må utføres med jevne mellomrom der også fakkeltippen byttes ut som en enhet.

- Vi skal utføre arbeid innenfor Mekanisk, Elektro, og kompleks rigging i kombinasjon med tilkomstteknikk. Vi har mange dyktige og erfarne medarbeidere innen klatring og løfteoperasjoner både on- og offshore, og det vil komme godt med i dette krevende oppdraget, forteller Bargård.

Risikotesting

I opptil 100 meters høyde skal arbeidet pågå både dag og natt og god samhandling både internt og eksternt i prosjekterings- og planleggingsfasen blir viktig.

- Vi i må til enhver tid ha kontroll på at vi har tilstrekkelig og riktig materiell, utstyr og personell. 60 tonn med damprør skal fraktes til anlegget i forkant, og alt materiell fargekodes slik at det ikke blir rom for misforståelser underveis. God logistikk vil være avgjørende for å gjøre oppdraget på den begrensede tiden som er tilgjengelig.

Prosjektorganisasjonen vil foreta risikoanalyser i planleggingsfasen, nettopp for å eliminere feil og mangler før selve utførelsen neste år. Prosjektorganisasjonen er spisset mot å levere gode og tidsbesparende løsninger i prosjektet der vi på meste vil være 9 ingeniører i prosjektteamet.
- Dette blir krevende, men også utrolig gøy. Det er ikke hver dag vi får jobbe med prosjekter av denne størrelsen og det gir helt klart en ekstra motivasjon for å lykkes, avslutter Bargård. 

Tillitserklæring

Konserndirektør for nybygg og vedlikehold, Nils Halvor Berge er klar på at selskapets erfaring med slike oppdrag er en styrke i konkurranse med andre aktører i markedet.-Vi er stolt over den brede kompetansen og det sterke eierskapet til gjengen i TT og mekanisk avdeling. De har flere ganger tidligere vist at de håndterer komplekse oppdrag på en ypperlig måte både med hensyn til HMS, kvalitet og produktivitet. Vi opplever det som en stor tillitserklæring fra Equinor at vi er tildelt et prestisjeoppdrag av dette omfanget.

 

Fire fakler skal byttes i løpet av syv dager på Kårstø anlegget. Foto: Bjørn Helge Rønning.
Fire fakler skal byttes i løpet av syv dager på Kårstø anlegget. Foto: Bjørn Helge Rønning.