Stillas

Vi har mer enn 30 års erfaring med stillasbygging, både tradisjonelt stillas, hengende stillas, stillas over sjø og rullestillas med mer. 

Vi tilbyr alle relevante stillastjenester innenfor våre tjenesteområder. 

 

Stillas er den foretrukne metoden for å gi tilkomst til et arbeidsområde dersom det er flere disipliner involvert, arbeidet strekker seg over lang tid, eller dersom arbeidet medfører en risiko som ikke kan håndteres på en god måte med andre tilkomstmetoder. 

Stillaskonstruksjoner er en midlertidig konstruksjon som kan dekke mange behov. Eksempler på bruksområder for stillas utover å gi tilkomst til et arbeidsområde er blant annet: arbeidsbord, reoler, rammer for tildekking og værbeskyttelse, midlertidige rekkverk, gulv etc. 

 

Vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid foregår ofte på vanskelig tilgjengelige steder, og i mange tilfeller er stillas en forutsetning for å få jobben gjort. 

3D-modellering

Bruk av 3D-modellering av stillas bidrar til å effektivisere planlegging av stillas. 

  • Større nøyaktighet ved planlegging av stillas
  • Bedre kontroll på bestillinger og leveranser
  • Færre konflikter og ombygginger
  • Økt forståelse mellom ulike fag og stillasbruker
  • HMS kontroll i 3D 
  • Låsing av design - samhandling med kunde
  • Visualisering av anlegg

Kompetanse

Vår kompetanse i stillasdesign og -montasje sikrer at du får trygge stillas, skreddersydd til dine prosjektbehov. Med vårt erfarne team og høy kvalitet på utførelsen, kan du være trygg på at ditt prosjekt starter på et solid grunnlag.

 

 

Scaffolders at work at Mongstad.
Scaffolders at work at Mongstad.

 

Prosjektgjennomføring

Vi har en omfattende utstyrspark, lang erfaring og er klare til å gjennomføre prosjekter i enhver størrelse og kompleksitet. Gjennom digitale løsninger sikrer vi også god og tilgjengelig dokumentasjon og rapportering av leverte tjenester.

Et trygt valg

Sikkerhet i utførelse og trygghet i våre leverte løsninger er alltid vår første prioritet. En kompromissløs tilnærming til sikkerhet har gjort oss til det foretrukne valget for prosjektledere og entreprenører som setter HMS hensyn høyt.

Kontakt

Roger Kjeilen

Tender