Tilkomstteknikk (TT) er en sikker, kostnadsbesparende og effektiv metode for utførelse av alle våre fagdisipliner i Beerenberg. Metoden er spesielt effektiv der andre tradisjonelle metoder som stillas, lift o.l. ikke egner seg. 

Oppdragsgiverne våre benytter tilkomstteknikk til stadig flere oppdrag, med bakgrunn i at metoden ofte er både tids- og kostnadsbesparende.

Vår TT-avdeling består av personell med ulik og spesialisert fagkompetanse innenfor:

  • ISO-fagene
  • Inspeksjon
  • Mekanisk
  • Rigging
  • Stålarbeid
  • Elektro

Vi har et erfarent og anerkjent fagmiljø innenfor tilkomstteknikk, med kontinuerlig fokus på HMS/K og innovative løsninger. Våre tilkomstteknikere har gjennomgått omfattende opplæring.

Opplæringen er delt opp i 4 nivåer som bygger på hverandre. Det er også krav til praksis mellom hvert nivå. Det siste trinnet er minimum ett års praksis som aspirant under veiledning av en sikringsleder.

Alle operatører som er godkjent (sertifisert) etter den norske modellen (NS 9600) må gjennomføre oppfriskningskurs hvert 3. år. All opplæring foregår hos godkjente kursbedrifter.

Beerenberg var det første selskapet som ble sertifisert som utførende virksomhet og opplæringsvirksomhet etter NS-9600 Arbeid i tau. Vi er også sertifisert som godkjent kursbedrift.

Ønsker du lese mer om vårt kurstilbud finner du oversikten her.