Slepefestene på Statfjord A hadde vært utsatt for vær og vind siden plattformen kom i drift i 1979. Etter 44 år med slitasje av korrosjon og bevegelse var festene i en tilstand som utgjorde en fare for at de kunne løsne og mulig skade installasjoner på havbunnen. 

Beerenbergs tilkomstteknikere ble involvert fra starten og fikk tilgang til bildemateriell og tilstandsrapporter som et viktig grunnlag for selve kutteoppdraget men også for planlegging, kartlegging og styrkeberegning av løfterute. Med et godt underlag og tidlig involvering av utførende TT lag fikk vi avdekket utfordringer på et tidlig tidspunkt. Kartlegging av tilstanden viste flere komponenter med sterkt korroderte bolteforbindelser som krevde nøye sikring av last før vi igangsatte kutting og selve riggeroperasjonen. Vi sparer tid når slikt er planlagt for allerede før jobben starter.

- Våre klatrere elsker komplekse riggeroppdrag som skal utføres med tilkomstteknikk. Ofte klarer vi å overraske kunden med kreative løsninger som både øker sikkerheten og effektiviteten, sier avdelingsleder Asbjørn Sletten Nesse. 

Slike riggeoppgaver krever alltid tilkomst til flere steder langs ruten lasten skal forflyttes. Forankringspunkter krever beregninger, taljer skal monteres og betjenes, og last skal forflyttes fra ene taljen til andre. Tradisjonelt har dette vert løst med stillasbygging som kan være tidkrevende på utfordrende steder. Ved å benytte tilkomstteknikk sparer vi ikke bare tid på stillasbygging, vi kan også planlegge forflytning av last uten å tilføre andre elementer som kommer i veien for selve riggeoperasjonen. Dette gjør at vi kan utføre jobben effektivt, uten å tilføre andre elementer som forlenger tid brukt på utførelse.

- Å sende våre dyktige klatrere på riggeroppdrag er alltid en positiv opplevelse. Tilkomstteknikere har en egen evne til å se gode, sikre og kreative løsninger for å forflytte last ved hjelp av taljer og har god erfaring med å vurdere hvordan last oppfører seg når den blir forflyttet mellom forskjellige løftepunkt. Dette skaper sikker og effektiv utførelse av arbeidet og fornøyde kunder, sier Nesse.
Tilkomstteknikere vedlikeholder slepefester på Statfjord A.
Tilkomstteknikere utfører vedlikehold av slepefester på Staatfjord A. Foto: Beerenberg.
Tilkomstteknikere utfører vedlikehold av slepefester på Staatfjord A. Foto: Beerenberg.