Våre kurs

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 18 år

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 32 900 
 • Kurslengde -  7 dager

Kursdatoer

 • 02.08.24 -08.08.24
 • 16.08.24 -22.08.24
 • 20.09.24 -26.09.24
 • 04.10.24 -10.10.24
 • 18.10.24 -24.10.24
 • 25.10.24 -31.10.24
 • 15.11.24 -21.11.24
 • 29.11.24 -05.12.24
 • 06.12.24 -12.12.24

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig Nivå 1 sertifikat på eksamensdatoen.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
 • Kurslengde - 4 dager 

Kursdatoer

 • 05.08.24 -08.08.24
 • 19.08.24 -22.08.24
 • 23.09.24 -26.09.24
 • 07.10.24 -10.10.24
 • 21.10.24 -24.10.24
 • 28.10.24 -31.10.24
 • 18.11.24 -21.11.24
 • 02.12.24 -05.12.24
 • 09.12.24 -12.12.24

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 20 år. 
 • Søker må ha loggført minst 500 timer arbeid i tau som sertifisert på nivå 1.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 32 900 
 • Kurslengde - 7 dager 

Kursdatoer

 • 02.08.24 -08.08.24
 • 16.08.24 -22.08.24
 • 20.09.24 -26.09.24
 • 04.10.24 -10.10.24
 • 18.10.24 -24.10.24
 • 25.10.24 -31.10.24
 • 15.11.24 -21.11.24
 • 29.11.24 -05.12.24
 • 06.12.24 -12.12.24

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 20 år.

I tillegg oppfylle minimum ett av følgende krav:

 • minimum 600 timer med arbeid i tau, fordelt over minimum 3 år.
 • minimum 5 års praksis som instruktør på fjellklatrekurs iht. Norsk Fjellsportforums standard
 • godkjent tindevegleder i UIAGM
 • medlemskap og praksis i en alpin fjellredningsgruppe tilsluttet NARG
 • Søknad sendes til post@ttsoft.no

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 46 900 
 • Kurslengde - 10 dager 

Kursdatoer

 • Ingen kurs planlagt, ta kontakt

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig nivå 2 sertifikat på eksamensdagen.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
 • Kurslengde - 4 dager 

Kursdatoer

 • 05.08.24 -08.08.24
 • 19.08.24 -22.08.24
 • 23.09.24 -26.09.24
 • 07.10.24 -10.10.24
 • 21.10.24 -24.10.24
 • 28.10.24 -31.10.24
 • 18.11.24 -21.11.24
 • 02.12.24 -05.12.24
 • 09.12.24 -12.12.24

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 22 år.
 • Loggført minst 700 timer som operatør nivå 2, over en periode på minimum 12 måneder..

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 32 900 
 • Kurslengde - 7 dager 

Kursdatoer

 • 02.08.24 -08.08.24
 • 16.08.24 -22.08.24
 • 20.09.24 -26.09.24
 • 04.10.24 -10.10.24
 • 18.10.24 -24.10.24
 • 25.10.24 -31.10.24
 • 15.11.24 -21.11.24
 • 29.11.24 -05.12.24
 • 06.12.24 -12.12.24

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig nivå 3 sertifikat på eksamensdagen.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 24 900
 • Kurslengde - 4 dager

Kursdatoer

 • 05.08.24 -08.08.24
 • 19.08.24 -22.08.24
 • 23.09.24 -26.09.24
 • 07.10.24 -10.10.24
 • 21.10.24 -24.10.24
 • 28.10.24 -31.10.24
 • 18.11.24 -21.11.24
 • 02.12.24 -05.12.24
 • 09.12.24 -12.12.24

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig SL-sertifikat på eksamensdagen.
 • Søker må ha loggført minst 300 timer som sikringsleder i gjeldende sertifikatperiode. Unntak fra dette kan gis hvis søker har blitt tatt opp som sikringsleder i løpet av gjeldende sertifikatperiode.
 • Søker må ha deltatt på minimum ett sikringsleder seminar i perioden.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
 • Kurslengde - 4 dager 

Kursdatoer

 • 05.08.24 -08.08.24
 • 19.08.24 -22.08.24
 • 23.09.24 -26.09.24
 • 07.10.24 -10.10.24
 • 21.10.24 -24.10.24
 • 28.10.24 - 31.10.24
 • 18.11.24 - 21.11.24
 • 02.12.24 - 05.12.24
 • 09.12.24 - 12.12.24