Våre kurs

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 18 år

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 32 900 
 • Kurslengde -  7 dager

Kursdatoer

 • 03.11. 23 -09.11.23
 • 24.11.23 -30.11.23
 • 08.12.23 -14.12.23
 • 05.01.24 -11.01.24
 • 26.01.24 -01.02.24
 • 16.02.24 -22.02.24
 • 08.03.24 -14.03.24
 • 05.04.24 -11.04.24
 • 19.04.24 -25.04.24
 • 10.05.24 -16.05.24
 • 31.05.24 -06.06.24
 • 21.06.24 -27.06.24

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig Nivå 1 sertifikat på eksamensdatoen.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
 • Kurslengde - 4 dager 

Kursdatoer

 • 06.11.23 -09.11.23
 • 27.11.23 -30.11.23
 • 11.12.23 -14.12.23
 • 08.01.24 -11.01.24
 • 29.01.24 -01.02.24
 • 19.02.24 -22.02.24
 • 11.03.24 -14.03.24
 • 08.04.24 -11.04.24
 • 22.04.24 -25.04.24
 • 13.05.24 -16.05.24
 • 03.06.24 -06.06.24
 • 24.06.24 -27.06.24

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 20 år. 
 • Søker må ha loggført minst 500 timer arbeid i tau som sertifisert på nivå 1.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 32 900 
 • Kurslengde - 7 dager 

Kursdatoer

 • 03.11.23 -09.11.23
 • 24.11.23 -30.11.23
 • 08.12.23 -14.08.23
 • 05.01.24 -11.01.24
 • 26.01.24 -01.02.24
 • 16.02.24 -22.02.24
 • 08.03.24 -14.03.24
 • 05.04.24 -11.04.24
 • 19.04.24 -25.04.24
 • 10.05.24 -16.05.24
 • 31.05.24 -06.06.24
 • 21.06.24 -27.06.24

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 20 år.

I tillegg oppfylle minimum ett av følgende krav:

 • minimum 600 timer med arbeid i tau, fordelt over minimum 3 år.
 • minimum 5 års praksis som instruktør på fjellklatrekurs iht. Norsk Fjellsportforums standard
 • godkjent tindevegleder i UIAGM
 • medlemskap og praksis i en alpin fjellredningsgruppe tilsluttet NARG
 • Søknad sendes til post@ttsoft.no

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 46 900 
 • Kurslengde - 10 dager 

Kursdatoer

 • Ingen kurs planlagt, ta kontakt

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig nivå 2 sertifikat på eksamensdagen.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
 • Kurslengde - 4 dager 

Kursdatoer

 • 06.11.23 -09.11.23
 • 27.11.23 -30.11.23
 • 11.12.23 -14.12.23
 • 08.01.24 -11.01.24
 • 29.01.24 -01.02.24
 • 19.02.24 -22.02.24
 • 11.03.24 -14.03.24
 • 08.04.24 -11.04.24
 • 22.04.24 -25.04.24
 • 13.05.24 -16.05.24
 • 03.06.24 -06.06.24
 • 24.06.24 -27.06.24

Krav til kurs

 • Søker må ha fylt 22 år.
 • Loggført minst 700 timer som operatør nivå 2, over en periode på minimum 12 måneder..

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 32 900 
 • Kurslengde - 7 dager 

Kursdatoer

 • 03.11.23 -09.11.23
 • 24.11.23 -30.11.23
 • 08.12.23 -14.12.23
 • 05.01.24 -11.01.24
 • 26.01.24 -01.02.24
 • 16.02.24 -22.02.24
 • 08.03.24 -14.03.24
 • 05.04.24 -11.04.24
 • 19.04.24 -25.04.24
 • 10.05.24 -16.05.24
 • 31.05.24 -06.06.24
 • 21.06.24 -27.06.24

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig nivå 3 sertifikat på eksamensdagen.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl. sertifiseringsavgift - kr 24 900
 • Kurslengde - 4 dager

Kursdatoer

 • 06.11.23 -09.11.23
 • 27.11.23 -30.11.23
 • 11.12.23 -14.12.23
 • 08.01.24 -11.01.24
 • 29.01.24 -01.02.24
 • 19.02.24 -22.02.24
 • 11.03.24 -14.03.24
 • 08.04.23 -11.04.23
 • 22.04.24 -25.04.24
 • 13.05.24 -16.05.24
 • 03.06.24 -06.06.24
 • 24.06.24 -27.06.24

Krav til kurs

 • Søker må ha gyldig SL-sertifikat på eksamensdagen.
 • Søker må ha loggført minst 300 timer som sikringsleder i gjeldende sertifikatperiode. Unntak fra dette kan gis hvis søker har blitt tatt opp som sikringsleder i løpet av gjeldende sertifikatperiode.
 • Søker må ha deltatt på minimum ett sikringsleder seminar i perioden.

Priser og kurslengde

 • Pris inkl sertifiseringsavgift - kr 24 900 
 • Kurslengde - 4 dager 

Kursdatoer

 • 06.11.23 -09.11.23
 • 27.11.23 -30.11.23
 • 11.12.23 -14.12.23
 • 08.01.24 -11.01.24
 • 29.01.24 -01.02.24
 • 19.02.24 -22.02.24
 • 11.03.24 -14.03.24
 • 08.04.24 -11.04.24
 • 22.04.24 -25.04.24
 • 13.05.24 -16.05.24
 • 03.06.24 06.06.24
 • 24.06.24 -27.06.24