Elektro

Vår elektrotjeneste utføres av høyt kompetent personell som er nøyaktig i sitt arbeid og tilgjengelig på kort varsel. Beerenberg leverer de fleste tjenester innen installasjon, modifikasjon og vedlikehold

Våre elektrikere har multikompetanse innen elektro og tilkomstteknikk, samt stillas. Dette gir oss et fortrinn i å løse elektro oppgaver i områder med dårlig tilkomst. Våre elektrikere er også involvert i Beerenbergs satsning på robotisering, hvor de inngår med teknisk støtte i robotteam.

 

Vi tilbyr en skreddersydd og totalløsning hvor Beerenberg utfører oppgang, beregning, oppbygging av arbeidsordre og estimerer og utarbeider tilbud. I tillegg utføres det oppfølging underveis, og rapportering ved ferdigstillelse eller enkle avrop.

Ved behov har vi egne prosjektledere som kan tilrettelegge arbeidet og koordinere internt hos våre kunder. 

 

Sveisolat

Vår eget utviklede system Sveisolat® gir deg den fleksibiliteten du trenger under drift. Først introdusert på norsk sokkel i 2002 og har vist seg overlegen i forhold til eksisterende habitat-løsninger på en rekke områder. Sveisolat® er en komplett løsning for å utføre varmt arbeid i et trygt arbeidsmiljø på olje- og gassanlegg mens produksjonen pågår. 

 

Sveisolat® :

 • består av et overtrykkstelt som tilpasses nøyaktig det området som skal isoleres
 • tilfredsstiller alle operatør- og myndighetskrav, både offshore og på landbaserte anlegg
 • utvikles og forbedres kontinuerlig i nært samarbeid med våre oppdragsgivere
 • bygges opp av moduler og har blant annet gjennomføringsduker som kan tres over små og store rørstrukturer
 • bygges i de størrelser og fasonger som er mest praktisk for oppgaven og som gir størst mulig sikkerhet. Skjørteduker muliggjør sveising på dekk
 • for sikker bruk av åpen flamme uten nedstengning 

Mer om Sveisolat

Sveisolat® kan også leveres som stand- alone gassmonitorering.

Samt anvendes for sonemonitorering, kontroll og nedstegning av blant annet:

 • Brønnvedlikehold
 • Pigging
 • Områder hvor gassdeteksjon er ute av drift/ blokkert eller fraværende (sniffer) 

 

Habitat kan også brukes som et midlertidig ventilasjonssystem, slik som for eksempel:

 • Flytte luft mellom områder
 • Kjøle ned systemer
 • Oppvarming av områder ved tilkobling av varmevifte, f.eks. ved overflatearbeid
 • Skape et trygt arbeidsmiljø der skjerming av omgivelsene er et krav
 • Utstyrt med gassdetektor i luftinntak som gjør at spjeld stenger ved deteksjon av gasser

 

Hjerte i systemer er Mobil Gas Detection unit (MGD). Denne styrer og overvåker alle barrierer og prosesser, samt alt av utstyr. MGD vil ved deteksjon av hydrokarboner utløse en alarm og stenge sveiseapparat eller alt verktøy- enten elektrisk eller luftdrevet.

 

Sveisolat® er en del av Beerenbergs teknologikonsept for kaldtarbeid: Cold Work Concepts