-Vi har hatt en betydelig satsing gjennom de siste tre årene for å styrke vår posisjon innen komplementære tjenester til ISO, hvor mekanisk er en tjeneste vi har opplevd stor etterspørsel og ser gode muligheter for videre vekst fremover, sier VP MMO, Ole Christian Thømt.

Flere revisjonsstanser

På Statfjord A og Statfjord B har Beerenberg gjennomført revisjonsstanser innenfor et bredt tjenestespekter med isolasjon, stillas, overflate, tilkomstteknikk, habitat og tankrengjøring. I tillegg utgjorde mekaniske tjenester som kutting, rigg assistanse, tankarbeid, grating og habitat en stor del av oppdragene.

- På Statfjord B ble det utført 160 kutt på dimensjoner opptil 30 tommer i forbindelse med rørbytter. Med inntil 30 personer i rotasjon ble rørene i første omgang kappet onsite, før de ble rigget ut av personell fra Apply og Beerenberg og deretter løftet ned på båt. Arbeidet pågikk både dag og natt og var svært krevende, da det det i tillegg til å være store mengder, krevde mye presisjon i hele utførelsen, sier feltleder FLX Johan Taavo.

Også på Statfjord A var det stor aktivitet innenfor både ISO og mekaniske tjenester.
-Både over og under vannflaten ble flere tonn med gamle rør, flenser og ventiler kuttet, demontert og erstattet med nye, forteller feltlederen.

Aggressive kjemikalier som forårsaker korrosjon og lekkasjer er en utfordring på anlegg og må vedlikeholdes jevnlig.
-Flenseflater på innvendige tanker blir over tid ujevne på grunn av rust og disse ble flatet ut med hjelp av belzona, altså flytende stål som herder, slik at de blir jevne og helt tette og dermed hindrer at det oppstår skader og lekkasjer, sier han.

Løsningsorientert miljø

Leder for mekanisk avdeling, Bertil Bargård, er fornøyd med den økte etterspørselen etter mekaniske tjenester og roser innsatsen til operatørene og ingeniørene.
-Eierskapet fra planlegging til gjennomføring sitter tungt hos våre mekanikere. Det er komplekse operasjoner som utføres, og krever ett løsningsorientert miljø for å sikre best mulig gjennomføring sier han.

Gode løsninger kommer ofte med erfaring

-Et av suksessfaktorene til Beerenberg har vært å benytte mekanikere med lang erfaring i ledende posisjoner i prosjektene for å få frem de gode løsningene. Vi er allerede i planleggingsfasen av en ny revisjonsstans, denne gangen på Statfjord C, hvor vi skal bruke samme suksess modell for å sikre nok ett godt prosjekt, sier Bargård.

Beerenberg som totalleverandør

Beerenberg opplever at kundene i større grad enn tidligere etterspør en totalløsning med fokus på en sikker, bærekraftig og pålitelig gjennomføring med enkle og sømløse grensesnitt.
-For oss betyr dette i praksis at vi innenfor vår veletablerte og effektive gjennomføringsmodell, kombinert med en arbeidsstokk med høy og tverrfaglig kompetanse, tilbyr flere tjenester til våre kunder, avslutter Thømt.