I forbindelse med levetidsforlengelse av 16 forankringsliner på Gjøa plattformen var det behov for rengjøring og inspeksjon av ca. 25 meter plattformkjetting på samtlige liner.

Det aktuelle omfanget gjaldt den delen av forankringslinen som er mest i kontakt med skvalpesone og som går ned gjennom plattformens ledehjul, ca.12 meter under havnivå. Arbeidet er stort og krevende, spesielt dersom rengjøring og inspeksjon planlegges å utføres fra dekk.

Beerenberg løste oppdraget med automatisert rengjøring før utføring av visuell- og NDT-inspeksjon av ankerkjetting ved hjelp av tilkomstteknikk (TT).

Fordeler ved bruk av automatisert rengjøringsverktøy for ankerkjettinger: 

  • Kostnadsbesparende og effektivt arbeid ved hjelp av markedsledende teknologi
  • Redusert eksponering for støy og bedre ergonomiske arbeidsforhold for utførende personell
  • Redusert behov for renhold og bedre hygieniske arbeidsforhold
Automatisert rengjøringsverktøy for ankerkjettinger.
Automatisert rengjøringsverktøy for ankerkjettinger.