En av våre tjenester innen robotiserte tjenester, er robotisert overflatebehandling.

Vår innovative tilnærming til vedlikehold av overflater revolusjonerer tradisjonelle metoder. Dette arbeidet krever et oppsett av stillas, sandblåsing og maling, samt streng oppmerksomhet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for arbeidstakerne. Nå, med våre avanserte teknologiske løsninger, har vi implementert robotteknologi for forbehandling og overflateklargjøring.

 

Ved å ta i bruk robotløsninger til overflatebehandling gir det flere fordeler: 

  • Store helsegevinster gjennom mindre belastning på kroppen for operatøren
  • Stor miljøgevinst ved oppsamling av malingsavfall
  • Reduserte CO2-utslipp
  • Svært god kvalitet på forbehandlet overflate
  • Langt mer effektiv gjennomføring enn tradisjonelle metoder både i fase for forbehandling og påføring
  • Redusert behov for stillas på store overflater

 

I samarbeid med vårt datterselskap, Remotion, tilbyr vi helhetlige løsninger som er spesialtilpasset dine unike behov innen robotisert overflatebehandling. 

Bruken av roboter sikrer ikke bare et mer bærekraftig vedlikehold, men reduserer også fysisk belastende oppgaver for våre fagfolk. Løsningene er: 

  • Effektive
  • Miljøvennlige
  • Beskyttende ovenfor våre ansatte mot støy og vibrasjoner

 

Bruken av forbehandlingsroboter ved malingsvedlikehold gir betydelige helsefordeler. Vårt personell unngår det fysisk krevende arbeidet og eksponering for vibrasjoner som ofte følger med tradisjonelle ultra-høytrykk (UHT) og blåsemetoder. I tillegg benytter vi Elektrisk-Høytrykkspumper, som ikke bare effektiviserer forbehandlingsprosessen, men også bidrar til å redusere CO2-utslipp betydelig. Disse elektriske pumpene tilbyr også større fleksibilitet i utstyrsoppstilling offshore, takket være lavere støynivå og ingen varm eksos.

 

Vår ekspertise i robotteknologi har vokst betydelig, spesielt med utviklingen av fjernstyrte roboter som renser overflater ved hjelp av høytrykksvann. I denne prosessen blir malingsavfall effektivt sugd opp ved hjelp av vakuumteknologi og samlet i beholdere, noe som betydelig reduserer risikoen for mikroplastutslipp, særlig i områder med høy risiko for utslipp til sjø.