Vedlikehold av store industritanker er en omfattende prosess med oppsett av stillas, sandblåsing og maling av hver enkelt tank, i tillegg til å sikre god HMS for de som skal gjennomføre arbeidet. Med våre nye teknologiske løsninger, benyttes robotløsninger til forbehandling og klargjøring av overflater. Ved å ta i bruk robot sikrer vi en bærekraftig vedlikehold og redusere utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. Fremtidens løsninger er både effektive og miljøvennlige, i tillegg til å spare medarbeidere for støy og vibrasjoner.

I tråd med vår utvikling innen robot, har vi opparbeidet stor erfaring med bruk av fjernstyrte roboter som blåser overflaten ved hjelp av vann under trykk (2500 bar). I samme operasjon suges alt malingsavfallet opp ved hjelp av vakuum og samles i beholdere. Dette bidrar til redusert utslipp av mikroplast i områder der risikoen for utslipp til sjø er stor.

Det er gode helsegevinster ved å benytte forbehandlingsroboter ved malingsvedlikehold. Personell blir spart for fysisk krevende arbeid, samt eksponering for vibrasjoner som normalt er en konsekvenser av tradisjonell UHT og blåsemetoder. Sammen med robotene kan det benyttes Elektrisk-Høytrykkspumpe, bruk av elektriske UHT har gitt oss mulighet til å effektivisere forbehandling samtidig som vi forhindrer betydelige CO2 utslipp, elektriske pumper gir også større mulighet for utstyrsplassering offshore på grunn av redusert støynivå og ingen varm eksos.​