Sammen med gode partnere Allseas og Repsol Norge fikk Beerenberg i oppdrag å gjennomføre nedstengning av Gyda-plattformen i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, en plattform som hadde vært i drift siden 1990. 

Et av hovedmålene i forberedelsen var å klargjøre plattformen for singelløft og fjerning. I denne fasen gjorde Beerenberg det meste av arbeidet med å forberede plattformen for løft. 

Det ble levert komplekse arbeidspakker innenfor en rekke områder som omfatter både prosjektspesifikke løsninger for kaldkutting, riggemetoder og habitatsystemer. Mer enn 27600 arbeidstimer ble levert offshore, der brorparten var knyttet til komplekse kutte- og riggeoperasjoner.

Noe av nøkkelen til suksessen i prosjektet var at de tre partene jobbet sammen mot felles mål i hele perioden. Prosjektet gikk gjennom både en varm og en kald fase, der ulike arbeidsmetoder har blitt tatt i bruk. Solid erfaring og tett samarbeid aktørene imellom har vært helt avgjørende for arbeidet ble gjennomført etter planen. 

- Et prosjekt på denne størrelsen krever erfaren og løsningsorientert ledelse og dyktige medarbeidere offshore. Medarbeiderne våre offshore har vært tett involvert i metodeplanleggingen og dette tette samarbeidet vi har hatt med kunden om prosjekteringen har vært helt avgjørende, sier Bertil Bargård, prosjektleder i Beerenberg. 

Prosjektleder i Allseas, Evert van Herel, mener at Beerenberg ga dem trygghet for at prosjektet gikk etter plan. 

- Beerenberg hadde det samme kjerneteamet i sving under hele prosjektet, med stor samarbeidsvilje. Resultatet ble to kampanjer uten uhell, svært få overraskelser og en positiv holdning, sier van Herel. 

 

Kunde: Allseas Group S.A.

Scope: Fjerning av struktur, separasjon av topside fra jacket.

Disipliner: Engineering, kaldkutting med diamantwire, fresing, sveising, rigging, stillas/habitat og laser skanning.

Engineering: > 5200 timer

Utførelse: > 30 000 timer.