Vi utfører det meste av overflatebehandling og har lang erfaring med korrektivt vedlikehold og installasjon under nybygg. Beerenberg tilbyr en totalleveranse, fra forbehandling med riktig verktøy til påføring av korrekt malingssystem. Vi utfører også overflateinspeksjon og større vedlikeholdsprogram.

I arbeidet med overflatebehandling legger vi vekt på kostnadseffektivitet, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt miljøvennlige løsninger. Under kan du finne ut mer om våre forbehandlingsmetoder og påføringer. 

 • HT/UHT 
  HT: 300/500/700/1000 bar
  UHT: 2000 bar
 • MEKANISK FORBEHANDLING
  Bristle Blaster
  Vakuumblåsing
  Eductomatic

 • BLÅSERENSING
  Tradisjonell sand
  Sponge Jet 
  Holloblast

 • VÅTBLÅSING
  WetBlast Flex

 • KJEMISK FJERNING
  Ulike godkjente produkter

 • ROBOT 
  UHT
  Sandblåsing
  Vakuum-oppsamling
 • MALING
  Tradisjonell påføring, hovedsakelig ved bruk av kost. I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig å bruke rulle.

 • SPRØYTEMALING
  Påføre maling ved bruk av høyttrykkssprøyte gjør at man får en optimal påføringstykkelse og dekkevne.

 • HÅNDPÅFØRING
  I noen tilfeller er det vanskelig tilkomst for å påføre med enten kost, rulle eller sprøyte, da brukes det håndpåføring. 
  Der det er utfordringer med tilkomst ved bruk av stillas, har vi egne tilkomstteknikere med overflatekompetanse. 

 

Påføring: 

 

Bransjeledende

Beerenberg er bransjeledende på området, og har betydelig erfaring innen overflatebehandling der vi har levert disse tjenestene siden 1979, vi gjennomfører alle typer overflateprosjekter til industrien. Vi har den ekspertisen, kompetansen og erfaringen som trengs for å levere overflatebehandling av høy kvalitet, som bidrar til forlenget levetid.

Bærekraftig

I tillegg til å forlenge levetiden på anlegg, kan overflatebehandling også bidra til å redusere miljøpåvirkningen. For eksempel kan bruk av miljøvennlige materialer og prosesser bidra til å redusere utslipp av skadelige stoffer.

Korrosjon er en betydelig vedlikeholdsrisiko i olje- og gassbransjen. Den kan føre til redusert levetid på anlegg, økte kostnader og økt risiko for ulykker.

Pålitelig partner

Beerenberg er da din pålitelige partner for effektiv og bærekraftig overflatebehandling. Vi har ekspertisen og erfaringen som trengs for å hjelpe deg med å forlenge levetiden på dine anlegg og redusere miljøpåvirkningen.

 

I tillegg til tradisjonell overflatebehandling, leverer vi også løsninger innen:

Vi er en ledende aktør innen teknisk rengjøring av alle typer tanker og rørspyling offshore og onshore. Ta kontakt for en effektiv og sikker gjennomføring av jobben. 

 

Med vår omfattende erfaring utfører vi teknisk rengjøring og rørspyling for alle typer tanker, både offshore og onshore, og tilpasser arbeidet for optimaliserte resultater. Vi har lang erfaring og standardiserte prosedyrer og prosesser for entring og rengjøring av både åpne og lukkede systemer. 

For optimal personell om bord og effektiv jobb utført på plattform eller landanlegg, benytter vi multi-skilled personell både med ISO og mekanisk kompetanse, i tillegg til kompetanse innen teknisk rengjøring.

 

Noen av de områdene vi har lang erfaring og kompetanse på er: 

 • Mud-tanker
 • Dieseltanker
 • Drikkevannstanker
 • Prosessutstyr
 • Spilloljetanker
 • Kjølere
 • Rørspyling 

 

Beerenberg tilbyr konstruerte innpakningstjenester med sikte på å forlenge levetiden. Det er en løsning som kutter tid, kutter kostnader og tilbyr et miljøvennlig alternativ til å produsere nye rør.

Arbeidet utføres av eget personell med flerfaglig kompetanse på stedet, og det er vanligvis ikke nødvendig å mobilisere ekstra personell. Beerenberg har ingeniører som beregner hver jobb og jobber tett med leverandører. Arbeidet har kort gjennomføringstid, som igjen fører til reduserte kostnader.

Innpakning kan brukes på:

 • Rør
 • Dekk
 • Caissons
 • Bjelker
 • Fagverkskonstruksjoner
 • Tanker
 • Dreneringskanaler

Innpakning er kostnadseffektivt både med tanke på løsning og personellmobilisering. I tillegg har den enkel installasjon og krever ikke varmt arbeid. Innpakning kan påføres under drift og krever ikke vedlikehold. Den er også TR3016 godkjent og har en levetid på opptil 20 år.