Som teknisk ingeniør er han spesielt opptatt av teknologi og robotisering, og derfor var det viktig å komme inn i et selskap som satser på bærekraftige løsninger.-markedet vi opererer i trenger vedlikehold i lang tid fremover og med dagens teknologi er det fullt mulig å finne både effektive og miljøbesparende måter å utføre vedlikehold på, sier Daniil engasjert.

Bidrar til livsforlengelse

Interessen for teknologi har han tatt med seg inn i prosjektene han bidrar på, og han liker at det er fokus på kontinuerlig forbedring i Beerenberg.
-Hvert prosjekt byr på nye utfordringer og dermed nye muligheter til å se på hvordan vi kan forbedre eksisterende produkter og løsninger, og på den måten bidra til livstidsforlengelse på installasjonene, forteller han.


Arbeidshverdagen byr på stor variasjon, noe Daniil er godt fornøyd med.
-I denne jobben er ingen oppdrag like og jeg får kombinert teori og praksis ved at jeg i stor grad er involvert i hele prosessen fra plan til selve utførelsen. Når jeg har jobbet lenge med noe er det alltid gøy å se det endelige resultatet, sier Monakh.


Fullelektrisk robotforbehandling på Statfjord-B

I starten av juni var Daniil engasjert i et oppdrag der Beerenberg utførte innvendig forbehandling av en drikkevannstank på Statfjord B. Bruk av en elektrisk ultra høytrykks pumpe (UHT) sammen med robot av typen MagTrack 4000 gjorde at hele oppdraget med å fjerne maling ble utført elektronisk.


Det var også første gangen at denne typen robot ble benyttet innvendig i en tank, og hele utførelsen gav dermed helsemessige og tidseffektiviserende gevinster, i tillegg til å ta vare på miljøet.
-Ved å bruke en mindre og lettere robot gav det oss muligheten til å lettere manøvrere mellom avstivere i tanken samtidig som den manuelt kunne settes over på neste vegg. I denne drikkevannstanken hvor malingen er ekstra tykk ville det blitt svært problematisk å benytte tradisjonell blåsing. Her har robotisert behandling spart personell for tidskrevende fysisk jobb i ugunstige arbeidsstillinger. I tillegg er denne typen behandling gunstig for utførende personell fordi den gir redusert støynivå og er helt fri for varm eksos, sier han.