Roboter kan utføre mange ulike jobber som gir fordeler både i form av tidsbruk og HMS. I denne jobben brukte Beerenberg robot til å fjerne 64 kvadratmeter med dekkbelegg. 

Fordeler med å bruke roboter:

  • Utførelsestid 2 dager, inkludert stopp på grunn av containerlasting fra forsyningsfartøy, og kun 2 POB 

HMS:

  • Vakuumoppsamling av avfall sugd direkte til avfallsbeholder
  • Ingen vibrasjoner for utførende personell
  • Utformingen av roboten reduserer risikoen for andre skader på personell. Strålen i kammeret er rettet rett ned til dekket, uten mulighet for avvik
  • Betydelig redusert støy, spesielt fordelaktig for denne jobben like ved boligområdet