Alltid fokus på HMSK

Beerenberg jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og trivselen til de menneskene som er involvert i våre operasjoner. Likeledes skal våre produkter og metoder være så skånsomme for miljøet som mulig.​

Beerenberg tror at alle skader og yrkesbetingede sykdommer eller plager, så vel som skader på materiell, miljø og omdømme kan forebygges. Vi ser derfor på vårt HMS-arbeid som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til kvalitet, og er et fokus som skal gjenspeiles i alt vi gjør.​

Beerenberg skal ganske enkelt være best på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet.​

Resultat fra våre obligatoriske helsesjekker av offshoreansatte brukes systematisk for å avdekke helserisikoer. Funnene sammen med annen HMS-erfaring benyttes kontinuerlig i kunnskapsdeling og interne opplæringsprogram.​

ISO sertifikat​

Beerenberg er sertifisert iht. ledelsessystemene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Å være sertifisert skal bidra til at vi jobber effektivt og reduserer avvik, for å redusere miljø påvirkning, avfall og bli mer bærekraftige samt for å redusere skader i arbeidsplassen. 

Sertifisert leverandør

Beerenberg er kvalifisert som leverandør i en rekke leverandørregister. Registeret benyttes ved anskaffelse av kontraktører og operatører i flere ulike bransjer; olje og gass, energi, bygg- og anlegg.​

Selskapet er i dag sertifisert av Achilles Global Energy, Magnet JQS og StartBANK med gjeldende sertifikater som vist nedenfor.

HMSK Program

Beerenbergs HMSK-program strekker seg over to år og tydeliggjør både en overordnet og prioritert tilnærming til HMSK-arbeidet i perioden. Programmet revideres årlig basert på en løpende vurdering av måloppnåelse og vurdering av andre forhold og behov som viser seg i arbeidsperioden.​

HMSK-programmet er gjeldende for hele selskapet og skisserte hovedprioriteringer skal hensyntas i alle forretningsområder og enheter.​