Benarx Cellular Glass XP

Benarx Cellular Glass XP gir brann-, termisk og akustisk isolasjon for rørledninger. Kombinasjonen av celleglassmaterialets termiske isolasjon og det ekspanderende epoksymaterialets brannbeskyttende egenskaper er designet for å tåle de mest utfordrende hydrokarbon- og jet-brannscenariene i opptil 180 minutter.

Produktet kan leveres med luftgap-avstandsstykker på innsiden, som gir utmerket vanndrenering og korrosjonsundertrykkelse (CUI). I tillegg til brannbeskyttelse gir Benarx Cellular Glass XP også termisk og akustisk isolasjon.

 

Benarx Cellular Glass XP gir brann-, termisk og akustisk isolasjon for rørledninger

Applikasjon

Benarx Cellular Glass XP kan brukes til passiv brannbeskyttelse, akustisk isolasjon og er også designet for å redusere CUI (spesielt når det bestilles med avstandsstykker). Produktet isolerer også og kan brukes i kombinasjonsklasser med termisk isolasjon og passiv brannbeskyttelse. 
 
Benarx Cellular Glass XP kan brukes uten tilleggsisolasjon på rør med driftstemperaturer mellom -20'C og 120'C. Ytterligere isolasjonstykkelse kan legges innvendig for temperaturer utenfor dette temperaturområdet. Kontakt Beerenberg for beregning av nødvendig varmeisolasjonstykkelse. 

· Testet for HC-brann i henhold til BS476-20 i opptil 180 minutter 
· Testet for jet-fire i henhold til ISO 22899 i opptil 180 minutter 
· Testet for HHF Jet-fire i opptil 60 minutter 
· Sertifisert og typegodkjent av Lloyds Register 
· Slank og lav vekt prefabrikkert design 
· Aldring og eksponering for tøffe miljøer 
· Antistatiske utladningsegenskaper 
· Lav livssykluskostnad, lang levetid og rask installasjonstid 
· Kan leveres med ikke-metallisk luftgap spacer design inni for å redusere CUI på røroverflaten 

Beerenberg Services tilbyr en rekke støtte og tjenester knyttet til Benarx Cellular Glass XP. Ta kontakt med Beerenberg Services for et tilbud dersom du ønsker et tilbud eller er i tvil om noe relatert til Benarx Cellular Glass XP. Følgende tjenester tilbys som en valgfri tjeneste: 
 
· Opplæring av personell for installasjon av Cellular Glass XP (site-tester) 
· Oppmåling av rørledninger for korrekte mål av nødvendige dimensjoner 
· Installasjon 
· Supervision/Tilsyn med installasjon ved bruk av kundens egne isolatorer 
· Teknisk støtte og spesialberegninger
· Utarbeidelse av jobbpakker og MTOer 
· Klasj testing 
· Jobbplanlegging og prosjektledelse