Brannbekyttelse for de tøffe jobbene

Produktoppbygningen består av prefabrikkerte deler som enkelt låses sammen ved hjelp av eksentriske låser. Dette muliggjør rask og enkel installasjon, samtidig som det tillater problemfri demontering for inspeksjon og vedlikehold av objektet ved behov.

Produktet skiller seg fra andre avtagbare "box & jakke" løsninger med sin ekstreme robusthet og lang levetid, som det har bevist gjennom over 20 års aktiv bruk i olje-, gass- og prosessanlegg.

I dag benytter en bred gruppe aktører innen olje, gass og industri over hele verden dette produktet. Det anerkjennes som en teknisk overlegen løsning for brannbeskyttelse av ulike ingeniørfirmaer og eksperter på området.

Produktet gir også en betydelig demping av akustisk støy uten tilleggsisolering (klasse 6 & 7 iht. NORSOK M-004 / ISO 15665). For varmt utstyr kan produktet også leveres ferdigisolert med isolasjon på innsiden. 

Boksen består av prefabrikkerte deler som enkelt låses sammen ved hjelp av eksentriske låser

Applikasjon

Benarx Epoxy Box kan brukes til passiv brannbeskyttelse, akustisk isolasjon og er også egnet for å redusere CUI ettersom luftgapet inni kassen tilrettelegger for uttørking og drenering.   

Uten tilleggsisolasjon kan produktet brukes på driftstemperaturer mellom 0'C og 120'C. Ytterligere temperaturer utenfor dette temperaturområdet kan også imøtekommes, men krever litt beregninger og tilleggsisolasjon. Kontakt produktavdelingen i Beerenberg for veiledning dersom dette er relevant. 

Testet for HC-brann i henhold til BS476-20 i opptil 180 minutter 

Testet for UL1709 raskt økende hydrokarbonbrann i opptil 180 minutter 

Testet for jet-fire i henhold til ISO 22899 i opptil 180 minutter 

Testet for HHF jet-fire i opptil 120 minutter 

Testet for eksplosjon opp til 1,2 bar 

Sertifisert og typegodkjent av Lloyds Register 

Testet og sertifisert for ISO 20088 CSP (Cryogenic Spill Protection) i opptil 60 minutter for både immersion og jet scenarier. 

Testet for akustisk støyreduksjon i henhold til ISO 15665 for 
klasse A, B og C (tilleggsisolasjon kreves for klasse C) 

Prefabrikkert design eliminerer påføring på stedet og reduserer HMS-risiko 

Høy-ytelsesprodukt grundig testet for eksplosjonsbelastninger, aldring 
og eksponering for tøffe miljøer og statiske utladningsegenskaper 

Lav livssykluskostnad, lang levetid, rask installasjon og enkel fjerning 
for inspeksjon 

Beerenberg Services tilbyr en rekke støtte og tjenester knyttet til Benarx Epoxy Box. Ta kontakt med Beerenberg Services for et tilbud dersom du ønsker et tilbud eller er i tvil om noe relatert til Benarx Epoxy Box. Følgende tjenester tilbys som en valgfri tjeneste: 
 
· Opplæring av personell for installasjon av Benarx Epoxy Box (site-tester) 
· Oppmåling av rørledninger for korrekte mål av nødvendige dimensjoner 
· Installasjon 
· Supervision/Tilsyn med installasjon ved bruk av kundens egne isolatorer 
· Teknisk støtte og spesialberegninger
· Utarbeidelse av jobbpakker og MTOer 
· Klasj testing 
· Jobbplanlegging og prosjektledelse