Benarx Flexiroll XP

Flexiroll XP er en brannbeskyttende matte/wrapping som benyttes til brannbeskyttelse av rør, sirkulære søyler og mindre modifiseringsjobber på andre brann produkter. 

Produktet er tynt, fleksibelt og gir brannbeskyttelse for durasjoner opp til 90 minutter. Tykkelse og antallet lag med Flexiroll tilpasses ut ifra brannkrav. 

 

Flexiroll XP er en brannbeskyttende matte/wrapping som benyttes til brannbeskyttelse av rør, sirkulære søyler og mindre modifiseringsjobber på andre brann produkter

Applikasjon

Benarx Flexiroll XP kan installeres på rørlinjer som fullverdig brannisolasjonsløsning. 

Produktet benyttes også som innflatingsløsning på tradisjonelle systemer (F.eks Benarx Cellular Glass XP) på grunn av den tynne tykkelsen.

  • Jet-branntestet og sertifisert i henhold til OTI 95634 
  • Testet og sertifisert for hydrokarbonbrann i henhold til BS 476-20  
  • Livssyklustestet for temperatur, salt spray og UV-lys opp til 4200 timer, tilsvarende 15 års levetid 
  • Enkelt og tidsbesparende å installere 
  • Kan installeres i alle værforhold 
  • Ingen HMS-aspekter knyttet til kjemikalieeksponering i motsetning til våtpåført epoksy 

Beerenberg Services tilbyr en rekke støtte og tjenester knyttet til Flexiroll XP. Ta kontakt med Beerenberg Services for et tilbud dersom du ønsker et tilbud eller er i tvil om noe relatert til Flexiroll XP.
Følgende tjenester tilbys som en valgfri tjeneste: 
 
· Opplæring av personell for installasjon av Flexiroll XP (site-tester) 
· Oppmåling av rørledninger for korrekte mål av nødvendige dimensjoner 
· Installasjon 
· Supervision/Tilsyn med installasjon ved bruk av kundens egne isolatorer 
· Teknisk støtte og spesialberegninger
· Utarbeidelse av jobbpakker og MTOer 
· Klasj testing 
· Jobbplanlegging og prosjektledelse