Benarx Kabelgate

Benarx Kabelgate brukes til brannbeskyttelse av kritiske strøm- og signalkabler. Det prefabrikkerte designet består av moduler som er sammenføyd med eksentriske låser eller strammebånd. Denne kombinasjonen muliggjør en rask og enkel installasjon samt demontering når inspeksjon og vedlikehold er nødvendig.

Benarx Epoxy Cable Tray tåler kraftige mekaniske påvirkninger og opprettholder integriteten gjennom hele sin livssyklus. Den er konstruert av en perforert stålplate belagt med epoksybelegg på begge sider. Tykkelsen på epoksybelegget tilpasses det spesifikke brannscenariet og den kritiske temperaturen til de beskyttede kablene.

Løsningen er prefabrikkert og består av U- eller L-formede paneler som dekker kabelgaten. Kabelgatebeskyttelsen er enkel å åpne og lukke for å få tilgang til kablene på innsiden.

Applikasjon

Benarx Epoxy Cable Tray kan brukes til passiv brannbeskyttelse av kabler og kabelgater.  

  • Jet- og hydrokarbonbrannklassifisert, testet og sertifisert i opptil to timer 
  • Testet for sprengningsmotstand opp til 1,2 bar 
  • Laget av ekspanderende epoksyforbindelse 
  • Et produkt fra den velprøvde Benarx F Epoxy-serien 
  • Veldig effektiv og enkel installasjon, krever lite verktøy 
  • Reduserer vedlikeholds og levetids-kostnadene betydelig, sammenliknet med tradisjonell keramisk brannbeskyttelse av kabelgater.
  • Kan installeres i alle værforhold, og krever ikke temperaturkontroll eller værtildekning under installasjon.
  • Ekstremt robust, bemerkelsesverdig slitesterk med svært lave livssykluskostnader (LCC) 
  • Høyytelsesprodukt, testet for eksplosjon, alder og statisk utladning 

Beerenberg Services tilbyr en rekke støtte og tjenester knyttet til Benarx Epoxy Cable Tray. Ta kontakt med Beerenberg Services for et tilbud dersom du ønsker et tilbud eller er i tvil om noe relatert til Benarx Epoxy Cable Tray. Følgende tjenester tilbys som en valgfri tjeneste: 
 
· Opplæring av personell for installasjon av Benarx Epoxy Cable Tray (site-tester) 
· Oppmåling av kabelgater for korrekte mål av nødvendige dimensjoner 
· Installasjon 
· Supervision/Tilsyn med installasjon ved bruk av kundens egne isolatorer 
· Teknisk støtte og spesialberegninger
· Utarbeidelse av jobbpakker og MTOer 
· Klasj testing 
· Jobbplanlegging og prosjektledelse