Vi gleder oss over at du har valgt Beerenberg som ny arbeidsgiver. Vi skal gjøre vårt beste for at du vil trives godt hos oss.

Som en del av din onboarding finner du her viktig informasjon om oppgaver som alle nyansatte må gjennomføre. Her finner du også svar på ofte stilte spørsmål som kan være nyttig for deg. Din nærmeste leder vil følge deg opp fremover, sammen med naturlige støttefunksjoner basert på din rolle i selskapet.

 

Hva gjør jeg nå?

Innen 24 timer etter mottatt SMS aktiverer du din Beerenberg bruker.

Dette gjør du på følgende måte.

 1. Gå til cloud.cegal.com.
 2. Logg på med brukernavnet og passordet du fikk fra Cegal.
 3. Du vil så bli bedt om å lage ett nytt passord for din konto. 
 4. Etter dette er gjort er din Beerenberg bruker klar til bruk.

Denne brukeren benytter du til pålogging i de fleste av Beerenberg sine systemer.

 

Trenger du hjelp?

Skulle du ha problemer med aktivering eller oppleve at passordet er gått ut, må du ta kontakt med Cegal sin servicedesk på telefon +47 52 04 00 00

Beerenberg benytter SD Worx som ansattportal for våre ansatte. Her kan du sjekk lønnslipp, endre personalia og få oversikt over ulike dokumenter og avtaler etc.

Slik logger du inn (Merk: Du kan ikke logge på før første dag på jobb):

Nettleser (PC/Mac):

 1. Går til hr.aditro.com i en nettleser.
 2. Klikk på knappen "Office 365".
 3. Logg inn med din Beerenberg bruker og passord.

App (Mobil):

 1. Last ned App for din telefontype ved å klikke på lenkene under:
  Apple: SD Worx Daily
  Android: SD Worx Daily
 2. Klikk på knappen "Office 365".
 3. Logg inn med din Beerenberg bruker og passord.

 

Trenger du hjelp?

Skulle du ha problemer med å få tilgang til systemet, kan du henvende deg til hrms@beerenberg.com

Etter du har logget på vår ansattportal (SD Worx) legger du inn ditt bankkontonummer. Dersom du ikke oppgir bankkontonummer vil vi ikke kunne utbetale lønn.

 
MERK at dette mår gjøres før frist til lønn. Se ofte stilte spørsmål for "hvor finner jeg frist til lønn?".

Slik legger du til/endrer ditt bankontonummer:

Nettleser (PC/Mac):

 1. Går til personinformasjon så ansattinformasjon.
 2. Trykk på endre oppe til høyre.
 3. Legg til dato endringen er gjeldene fra.
 4. Legg til kontonummer i feltet Bankkonto, velg Bank Norge under. utbetaling hvis du har konto i norsk bank.
 5. For utenlandsk bankkonto må det legges inn SWIFT eller BIC i eget felt, og i feltet utbetalingsmåte velger du Bank utland.
 6. Trykk på lagre oppe til høyre.

App (Mobil):

 1. Trykk på Profil nederst til høyre.
 2. Velg Personinformasjon.
 3. Trykk på Endre
 4. Trykk på Din Lønnsinformasjon
 5. Legg til kontonummer i feltet Bankkonto, velg Bank Norge under. utbetaling hvis du har konto i norsk bank.
 6. For utenlandsk bankkonto må det legges inn SWIFT eller BIC i eget felt, og i feltet utbetalingsmåte velger du Bank utland.
 7. Trykk på lagre nederst i appen

 

Trenger du hjelp?

Skulle du ha problemer med å legge inn ditt bankkontonummer, kan du hendvende deg til lonn@beerenberg.com 

Etter du har logget på vår ansattportal (SD Worx) legger du inn dine pårørende. Det er et krav å registrere minst en pårørende.

Slik registrerer du pårørende:

Nettleser (PC/Mac):

 1. Går til personinformasjon så personinformasjon.
 2. Trykk på endre oppe til høyre.
 3. Legg til dato endringen er gjeldene fra.
 4. Legg til kontakt informasjon om pårørende i feltene "Nærmeste pårørende - " Navn, Relasjon, Telefon og E-post.
 5. Trykk på lagre oppe til høyre.

App (Mobil):

 1. Trykk på Profil nederst til høyre.
 2. Velg Personinformasjon.
 3. Trykk på Endre
 4. Trykk på Pårørende
 5. Legg til kontakt informasjon om pårørende i feltene "Nærmeste pårørende - " Navn, Relasjon, Telefon og E-post.
 6. Trykk på lagre nederst i appen.

 

Skulle du ha problemer med å legge inn pårørende, kan du hendvende deg til hrms@beerenberg.com 

Beerenberg er opptatt av at du har den kompetansen som er nødvendig i din stilling/rolle. Ulike stillinger/roller har ulike krav til e-læring og andre kurs. Du finner oversikt over kurskrav i kompetansematrisen (DMS) for din stilling/rolle.

Alle nye medarbeider skal gjennomføre pålagte e-læringskurs ved første anledning. For personell i rotasjon

En av våre Bemanningskoordinatorer tar snarlig kontakt med deg for å ønske deg velkommen. Da gjør dere avtaler for din første mobilisering, nødvendige kurs og utstyr. 

 

 

 

Har du spørsmål eller informasjon som er sentral i forbindelse med din utreise (feks. mulighet for tidligere oppstart) kontakter du People Operations ved Bemanningskoordinator.

E-post: offshore.rotasjon@beerenberg.com 

 

 

    

Ofte stilte spørsmål

I vår ansattportal finner du lønnslipper. 

PC: Velg  "Lønnslipp" lengst til høyre på meny linjen øverst på siden.

Mobil: Velg profil nederst til høyre, så lønnslipp øverst på profil siden. Den siste lønnslippen vil være bildet øverst på lønnslippoversikten.

 

Sammenstillingsoppgaven blir sendt på e-post på nyåret.

Lønn utbetales den 20. hver måned. Faller den 20. på en helg- eller helligdag utbetales lønn dagen før.

 

Timelønn og variable tillegg utbetales etterskuddsvis. Det vil si måneden etter utført arbeid. Variable tillegg, er tillegg knyttet til arbeidssted eller arbeidsutførelse som for eksempel smusstillegg, nattillegg, bas tillegg, overtidstillegg mv.

 

For nyansatte

Månedslønn
Første lønnsutbetaling vil finne sted i oppstartsmåned dersom oppstartsdatoen er innen den 10. i måneden. Ansatte som har oppstart etter den 10. vil få sin første lønnsutbetaling påfølgende måned.

Timelønn
Første lønnsutbetaling finner sted påfølgende måned.

 

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om lønn, kan du hendvende deg til lonn@beerenberg.com 

Timeføring gjennomføres i iCORE og er grunnlaget for din lønn.
For personell offshore eller på anlegg er det vanlig at formann fører timene. Det er forventet at alt personell kontrollerer sine egne timer. 

 

Timelister må behandles og godkjennes før frist til lønn for å kunne utbetales. Fristene for lønn publiseres månedlig på informasjonssiden på iCORE.

Informasjon om timeføring finner du på informasjonssiden på iCORE. Ved feil i timeføring kontaktes timefører eller leder. 

 

Du kan logge på iCORE via cloud.cegal.com, velg iCORE for ditt selskap i Beerenberg Apps. 

 

Tips: Ved å benytte knappen «Lønn» i timelisten, kan du se hva som blir utbetalt på lønn utover månedslønn. Ved å benytte knappen «Rapport» i timelisten kan du hente ut oversikt over timer ført i en gitt tidsperiode.

Reiseregniger føres i iCORE under "Reise og utlegg".


Reiseregninger må behandles og godkjennes før frist til lønn for å kunne utbetales. Fristene for lønn publiseres månedlig på informasjonssiden på iCORE, her finner du også hjelp til føring av reiseregninger. 

Reiseregninger skal leveres umidelbart etter endt reise og senest innen 3 måneder.

 

Du kan logge på iCORE via cloud.cegal.com, velg iCORE for ditt selskap i Beerenberg Apps. 

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om reiseregning, kan du hendvende deg til lonn@beerenberg.com 

Skatteetaten utsteder skattekort, bedriften henter dette elektronisk.
Manglende skattekort vil medføre 50 % skatt.

 

På skatteetaten.no kan du sjekke hvem som har hentet ditt skattekort.  

Etter du har logget på ansattportal (SD Worx) så må du legge inn ekstra skattetrekk.

I ansattportalen gjør du følgende for å registrere: 

Nettleser (PC/Mac):

 1. Går til personinformasjon så ansattinformasjon.
 2. Trykk på endre oppe til høyre.
 3. Legg til dato endringen er gjeldene fra.
 4. Legg til ønsket kronebeløp for ekstra skattetrekk i feltet Frivellig forskuddstrekk. Dette er det månedlige beløpet.
 5. Trykk på lagre oppe til høyre.

App (Mobil):

 1. Trykk på Profil nederst til høyre.
 2. Velg Personinformasjon.
 3. Trykk på Endre
 4. Trykk på Din Lønnsinformasjon
 5. Legg til ønsket kronebeløp for ekstra skattetrekk i feltet Frivellig forskuddstrekk. Dette er det månedlige beløpet.
 6. Trykk på lagre nederst i appen

 

Trenger du hjelp?

Skulle du ha problemer med å legge inn ditt ekstra skattetrekk, kan du hendvende deg til lonn@beerenberg.com 

Frister til lønn publiseres hver måned på iCORE. Du finner link til iCORE inne på cloud.cegal